Petri Lumijärvi valdes till Helsingfors stads nya personaldirektör 

Helsingfors stadsstyrelse har valt Petri Lumijärvi, tradenom (högre yrkeshögskoleexamen) och Executive MBA, till den ordinarie tjänsten som stadens personaldirektör från och med 1.10.2023 Lumijärvi har varit tillfällig personaldirektör sedan våren 2023.
Personaldirektör Petri Lumijärvi
Helsingfors stads personaldirektör Petri Lumijärvi. Bild: Sakari Röyskö

Lumijärvi har mångsidig erfarenhet av ledarskapsarbete och utveckling av personalfunktioner i organisationer inom den offentliga sektorn. Lumijärvi har varit direktör för Helsingfors stads personalpolitik sedan februari 2023. För tillfället innehar han tjänsten som tillfällig personaldirektör. Tidigare har han arbetat bland annat som personaldirektör och verkställande direktör för Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab (tidigare HST) samt avdelningschef vid personalavdelningen för Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Lumijärvi har stark erfarenhet av att framgångsrikt genomföra komplicerade och stora ändringar inom den offentliga förvaltningen, såsom grundandet av Trafi som projektchef och bolagisering av HST.

Som stadens direktör för personalpolitik och tillfälliga personaldirektör har Lumijärvi dessutom inom kort tid visat prov på sin förmåga att bland annat lyckas i svåra förhandlingar och uppträda inför publik samt bygga upp samverkan med såväl interna som externa intressentgrupper.

Personaldirektören leder Helsingfors arbetsgivar- och personalpolitik och stadskansliets personalavdelning med 80 anställda. Personaldirektören leder stadens interna HR-nätverk som består av HR-aktörer inom sektorerna och affärsverken samt svarar för förhandlings- och avtalsverksamhet i fråga om stadens arbets- och tjänstevillkor. Hens uppgift är dessutom att säkerställa personalförvaltningens insats för strategiska personalfrågor, t.ex. genom att förstärka stadens attraktivitet som arbetsgivare och i frågor som gäller personalupplevelsen och tillgången till personal. Personaldirektören svarar även för de förutsättningar som krävs för att framgångsrikt genomföra utvecklingsprojekt inom digitalisering av personalledningen och samarbetar med intressentgrupper för att säkerställa detta.