Stadsfullmäktige godkände projektplan för en nybyggnad för centralköket i Backas

Helsingfors stadsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde den 29 maj en projektplan för en nybyggnad för centralköket i Backas. Centralköket sköter matservicen på nästan 400 verksamhetsställen, såsom daghem, läroanstalter och skolor.
Centralköket sköter matservicen på nästan 400 verksamhetsställen, såsom daghem, läroanstalter och skolor. Bild: Juho Kuva
Centralköket sköter matservicen på nästan 400 verksamhetsställen, såsom daghem, läroanstalter och skolor. Bild: Juho Kuva

Affärsverket servicecentralen (Servicecentralen Helsingfors) tillhandahåller den lagstadgade matservicen för fostrans- och utbildningssektorn samt social-, hälsovårds- och räddningssektorn från centralköket i Backas. Centralköket har cirka 60 anställda, som tillreder i genomsnitt 60 000 portioner per dag. För närvarande tillverkar centralköket i Backas 2,1 miljoner kg mat per år.

Enligt utredningarna har centralköket vid Backasvägen 30 i Backas nått slutet av sin livscykel. Centralköket är i stort sett i sitt ursprungliga skick och det har konstaterats behöva omfattande och mycket brådskande reparationer.

Det planerade nya centralköket kommer att ha en livsmedelsterminal. Det nya centralköket gör det möjligt att tillhandahålla matservice som stöder stadens befolkningstillväxt på ett ekonomiskt och ekologiskt effektivt sätt och förbereda sig på variation i matproduktionens volymer både på årsnivå och under de kommande årtiondena. Det nya centralköket gör det smidigare att samordna mattransporter och möjligt att utnyttja produkter av partner inom livsmedelsbranschen. Målet med planeringen är att trygga beredskapen och säkerställa en matservice av jämn kvalitet.
Enligt den målsatta tidsplanen tas det nya centralköket i bruk sommaren 2027.

Nya lokaler för daghemmen Päiväpirtti och Topelius

Stadsfullmäktige godkände också en projektplan för en ersättande nybyggnad för daghemmen Päiväpirtti och Topelius i Bortre Tölö. Syftet är att ersätta daghemmen Päiväpirttis och Topelius nuvarande lokaler vid Råholmsvägen 6 respektive 3. De nuvarande lokalerna ska rivas. Den ersättande nybyggnaden ska byggas på daghemmet Päiväpirttis nuvarande tomt i Sibeliusparken i Bortre Tölö.

I det nya daghemmet ska det ordnas småbarnspedagogik och förskoleundervisning för barn i åldern 1–6 år. Den ersättande nybyggnaden planeras få 168 platser för barn inom småbarnspedagogik och förskola.

Projektplan baserar sig på en allmän arkitekttävling som ordnades 2021 om den nya daghemsbyggnaden.

Stadsfullmäktige behandlade även gruppmotioner av Samlingspartiets fullmäktigegrupp och Socialdemokratiska fullmäktigegruppen. Gruppmotionen av Samlingspartiets fullmäktigegrupp gällde förbättring av centrums livskraft. SDP föreslog i sin gruppmotion en fungerande arbetskraftspolitik i Helsingfors.

Stadsfullmäktiges alla beslut och eventuella omröstningar kan läsas i beslutsmeddelandet (på finska). Beslutsmeddelandet publiceras på webbsidan med stadsfullmäktiges handlingar.