Stadens innovationsfond stöder det kunskaps- och kompetenskluster inom byggbranschen som bildas i Kvarnbäcken

Stadsstyrelsens näringslivssektion beslutade på sitt möte den 5 maj bevilja ur stadens innovationsfond sammanlagt högst 359 292 euro till yrkeshögskolan Metropolia Oy.
Projektets fysiska verksamhet samlas på Metropolia campus som Helsingfors stad låtit bygga i Kvarnbäcken.  Bild: Sofie Jokinen
Projektets fysiska verksamhet samlas på Metropolia campus som Helsingfors stad låtit bygga i Kvarnbäcken. Bild: Sofie Jokinen

Finansieringen riktas till ett projekt som heter ”Kunskaps- och kompetenskluster inom byggbranschen – Helsingfors Kvarnbäckens campus”. Målet är att bilda ett ekosystem för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet inom byggbranschen. Projektet ska öka kännedomen om branschen och dess attraktionskraft samt öka konkurrenskraften hos branschens företag.

Projektets fysiska verksamhet samlas på Metropolia campus som Helsingfors stad låtit bygga i Kvarnbäcken. Här har man koncentrerat undervisning inom fastighets- och byggbranschen samt social- och hälsovårdsbranschen. Senare kommer även de som går StadinAOs yrkesutbildningar inom byggnad- och husteknik att studera på campuset. Projektets verksamhet kopplas också till Institutionen för byggd miljön vid Aalto-universitetets och dess undervisnings- och forskningsrelaterade inlärningsmiljöer.

Projektet för samman huvudstadsregionens tre betydande läroanstalter inom den byggda miljön: StadinAO, Metropolia och Aalto-universitetet. Finansieringen fördelas mellan åren 2023–2025.

Dessutom beslöt sektionen att sammanträda på hösten enligt följande: 11.9, 23.10, 6.11, 27.11, 18.12.

Alla beslut som fattades under sammanträdet för stadsstyrelsens näringslivssektion finns tillgängliga (på finska) på sidan för beslutsmeddelanden här.(Länk leder till extern tjänst)

Näringslivssektionen sammanträder nästa gång måndagen den 11 september 2023.

 

Bakgrundsinformation

Näringslivssektionen är ett strategiskt organ som fastställer breda riktlinjer och som har en betydande styrande roll i stadens näringspolitik. Borgmästare Juhana Vartiainen är ordförande för näringslivssektionen.