Kaupungin innovaatiorahastolta tukea Myllypuroon syntyvälle rakennusalan tieto- ja taitokeskittymälle

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti kokouksessaan 5. kesäkuuta myöntää kaupungin innovaatiorahastosta 359 292 euroa Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle.
Hankkeen fyysinen toiminta keskittyy Helsingin kaupungin Myllypuroon rakennuttamaan Metropolian kampukseen. Kuva: Sofie Jokinen
Hankkeen fyysinen toiminta keskittyy Helsingin kaupungin Myllypuroon rakennuttamaan Metropolian kampukseen. Kuva: Sofie Jokinen

Rahoitus kohdistuu hankkeelle ”Rakennusalan tieto- ja taitokeskittymä - Helsinki Myllypuron kampus”, jonka tavoitteena on luoda rakennusalan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ekosysteemi, nostaa alan tunnettuutta, kasvattaa yritysten kilpailukykyä ja lisätä vetovoimaa rakentamisen toimialalla.

Hankkeen fyysinen toiminta keskittyy Helsingin kaupungin Myllypuroon rakennuttamaan Metropolian kampukseen, jonne on keskitetty kiinteistö- ja rakennusalan sekä sosiaali- ja terveysalan opetusta. Metropolian opiskelijoiden lisäksi kampuksella tulee opiskelemaan StadinAO:n rakennus ja talotekniikka -alojen oppilaita. Hankkeen toiminta kytketään myös Aalto-yliopiston Rakennetun ympäristön laitoksen opetukseen ja tutkimukseen liittyviin oppimisympäristöihin.

Hanke tulee yhdistämään pääkaupunkiseudun kolme merkittävää rakennetun ympäristön alan oppilaitosta: StadinAO:n, Metropolian ja Aalto-yliopiston. Hankkeen rahoitus jakautuu vuosille 2023–2025. 

Lisäksi elinkeinojaosto päätti kokoontua syksyllä seuraavasti: 11.9., 23.10., 6.11., 27.11., 18.12.

Kaikki kaupunginhallituksen elinkeinojaoston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla täällä.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Elinkeinojaoston seuraava kokous on maanantaina 11. syyskuuta 2023.

Taustatietoa

Elinkeinojaosto on strateginen, laajoja linjauksia määrittelevä toimielin, jolla on merkittävä ohjausrooli kaupungin elinkeinopolitiikassa. Elinkeinojaoston puheenjohtajana toimii pormestari Juhana Vartiainen.