Socialhandledaren Hanh jobbar med föräldraskap – ”Jag får dagligen möta personer som väcker tankar och iver i mig”

Hanh Hoang jobbar med barnfamiljer i Berghälls familjecenter där svenskspråkiga familjeservicen är centrerad. Hon trivs med arbetet och uppskattar flexibiliteten och intressanta möten med klienter och professionella.
Sosiaaliohjaaja Hanh Hoang
Bild: Kaisa Sunimento

”Att jobba kring föräldraskap har alltid intresserat mig. Innan jag började jobba vid Helsingfors stad hade jag en lång erfarenhet av arbete med barn och kände att det var dags att utöka mina kunskaper kring föräldraskap. Mina nuvarande arbetsuppgifter är varierande, och varje familj är unik”, berättar Hanh.

Utöver arbetet som socialhandledare är Hanh Nepsy-coach och drar föräldragrupper. Under Nepsy-coachingen erbjuds stöd i vardagen för barn med neuropsykiatriska diagnoser och deras föräldrar.

”Det bästa med mitt jobb är att jag ganska långt själv får bestämma hur min arbetsdag ser ut. Arbetet omfattar bland annat klientträffar, dokumentation och skapande av material. Jag får dagligen möta personer som väcker tankar och iver i mig - vare sig det är klienter eller professionella. Jag kan jobba på distans, vilket jag uppskattar. Även samhörigheten med andra svenskspråkiga professionella är viktig för mig.”

Hanh har studerat till socionom på Arcada, varefter hon slutförde magisterstudier inom det sociala området. Till studeranden inom samma område ger hon några tips.

”Bygg upp ditt professionella nätverk redan under studietiden och praktiken. Du själv gör din praktik; ju mer du ger, desto mer får du. Våga ta plats, ifrågasätta och vara kreativ. Följ utvecklingen och trender inom ditt område.”