Social- och hälsovårdstjänsternas klienter i Kvarnbäcken anser kvällstider som viktiga

Icke-brådskande kvällstider erbjuds på vardagar efter normala öppettider kl. 16–20. I Kvarnbäcken har till exempel hälsostationerna, tandvården och fysioterapin mottagningar på kvällarna.
Kvarnbäckens hälsostation är en del av Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande vilken har verksamhet också vid Gårdsbacka och Stensböle hälsostationer.  Bild: Virpi Velin
Kvarnbäckens hälsostation är en del av Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande vilken har verksamhet också vid Gårdsbacka och Stensböle hälsostationer.  Bild: Virpi Velin

 53 procent av dem som svarade ansåg det viktigt att det är möjligt för sig själv eller familjen att besöka social- och hälsovårdstjänsterna även på kvällarna. Så många som 81 procent av dem som svarade ansåg kvällstider som viktiga. Detta framgick av en klientenkät som Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande genomförde i vår.

- Det är fint att centralen för hälsa och välbefinnande också betjänar på kvällarna. Kvällstiderna underlättar skötseln av ärenden särskilt för personer som arbetar under tjänstetid och föräldrar till små barn, konstaterade en klient som deltagit i enkäten i sitt öppna svar. De klienter som utnyttjat kvällstider har i regel varit nöjda med den service de fått.

- Tack till alla som svarat på enkäten. Vi vill beakta den respons som vi fått från klienterna. Enkäten ger oss riktlinjer när vi utvecklar tjänsterna vid centralerna för hälsa och välbefinnande, säger projektchef Lars Rosengren

Invånarkvällen i december närmar sig

Nästa invånarkväll för Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande som är öppen för alla ordnas onsdagen 13.12 kl. 17–18.30 i Kvarnbäckens seniorcenter på Kvarnfärdsvägen 4. 

- Välkommen med igen! Alla som är intresserade av social- och hälsovårdstjänsterna i området är välkomna till invånarkvällen. Vi meddelar mer närmare invånarkvällen, berättar Lars Rosengren.      

Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande betjänar bland annat invånarna i Björnsö, Botby gård, Botbyhöjden, Botbyåsen, Gårdsbacka, Husö, Kasåkern, Kvarnbäcken, Marudd, Mellungsbacka, Stensböle, Sundberg, Tranbacka, Ultuna, Ärvings, Östersundom och Östra centrum i östra Helsingfors.