Snabbspårvägstrafiken inleds den 21 oktober i karnevalsstämning

Den första snabbspårvagnen i Helsingforsregionen börjar trafikera lördagen den 21 oktober. Den nya förbindelsen firas på olika håll längs banan. De största festligheterna ordnas på förmiddagen vid hållplats Aalto-universitetet i Otnäs i Esbo där spårvägen invigs med karneval.
Snabbspårvägslinje 15 i Otnäs
Snabbspårvägens tidtabeller hittar du redan i Reseplaneraren. Bild: HRT

Den första spårvagnen avgår från hållplats Aalto-universitetet mot Östra centrum klockan 9.20. De första vagnarna från ändhållplatserna i Östra centrum och i Kägeludden avgår klockan 9.30, sedan kör vagnarna med 12 minuters mellanrum till cirka klockan 20. Turtätheten blir glesare efter midnatt, men spårvagnarna fortsätter att trafikera fram till cirka klockan två på natten.

Du kan stiga på och av spårvagnar vid alla hållplatser längs rutten. Vi vill dock påminna att antalet resenärer väntas vara stort på invigningsdagen. Särskilt kan de första turerna vara så populära att det inte finns plats för alla passagerare på spårvagnarna.

Snabbspårvägens tidtabeller hittar du redan i Reseplaneraren.

Snabbspårvägslinje 15 invigs med pompa och ståt i Otnäs i Esbo

Esbo stad bjuder tillsammans med HRT, Aalto-universitetet och Aalto-universitetets studentkår AUS in Esboborna att fira snabbspårvägens invigningsdag. Den första spårvagnen inleder sin färd från hållplatsen vid Aalto-universitetet mot Östra centrum kl. 9.20 till musik av teknologorkestern Retuperän WBK.

Otnäs campus fylls av karnevalstämning – på evenemanget uppträder bland annat teknologorkestern Retuperän WBK, som är känd för sina fartfyllda föreställningar, samt Aalto DJ:s och Hovimuusikko Ilkka. I programmet ingår också studentkårens lekfulla namntävling om namnet på spårvagnen i Esbo. Det ordnas även campusrundvandringar som är öppna för alla, och där besökare kan bekanta sig med byggnaden Väre och med Kandidatcentret.

I Esbo tror man på att göra saker tillsammans. Otnäs är en internationellt betydande forsknings- och innovationsgemenskap som består av staden, universitetet, företag och sammanslutningar. Otnäs valdes år 2023 till årets stadsdel på grund av den unika studerandekulturen som berikar både vardag och helg för invånarna i området och i närmiljön.

HRT öppnar infopunkter längs banan

HRT öppnar infopunkter i Kägeludden, vid Aalto-universitetet, i Alberga, på Åggelby station, i Viks forskarpark och i Östra centrum. Punkterna är belägna nära hållplatser. Du kan besöka HRT:s infopunkter klockan 9.30–15 för att få mer information om trafiken på snabbspårvägen och svar på frågor som rör resandet. Det finns experter från både HRT och operatören Stadstrafik Ab på plats.