Snabbspårvägslinje 15 börjar trafikera i oktober

Snabbspårvägslinje 15 börjar köra mellan Östra centrum i Helsingfors och Kägeludden i Esbo lördagen den den 21.10. I och med den nya 25 kilometer långa banan får helt nya områden spårvagnstrafik. Den erbjuder också bytesförbindelser till metron och närtåg.
Den nya snabbspårvägen har 34 hållplatser. Linjens rutt förstärker kollektivtrafiknätverket i Helsingforsregionen och förbättrar tvärgående förbindelser. Linjen förenar Östra centrums, Aalto-universitetets och Kägeluddens metrostationer och Åggelbys, Hoplax och Albergas järnvägsstationer. Bild: Lauri Eriksson / HSL
Den nya snabbspårvägen har 34 hållplatser. Linjens rutt förstärker kollektivtrafiknätverket i Helsingforsregionen och förbättrar tvärgående förbindelser. Linjen förenar Östra centrums, Aalto-universitetets och Kägeluddens metrostationer och Åggelbys, Hoplax och Albergas järnvägsstationer. Bild: Lauri Eriksson / HSL

– Den nya snabbspårvägen erbjuder HRT:s kunder ett helt nytt utsläppsfritt färdsätt och förbättrar avsevärt kvaliteten och resebekvämligheten i den tvärgående trafiken. Alla som deltog i projektet har gjort ett utmärkt jobb med att säkerställa att snabbspårvägen blev färdig betydligt tidigare än vad som var målsättningen, säger HRT:s verkställande direktör Mika Nykänen.

Den nya snabbspårvägen har 34 hållplatser. Linjens rutt förstärker kollektivtrafiknätverket i Helsingforsregionen och förbättrar tvärgående förbindelser. Linjen förenar Östra centrums, Aalto-universitetets och Kägeluddens metrostationer och Åggelbys, Hoplax och Albergas järnvägsstationer.

Snabbspårvägen ersätter stombusslinje 550 som läggs ner i slutet av året, men buss 550 och snabbspårvägslinje 15 kommer att trafikera samtidigt under en viss period.

Mer information om den exakta tidpunkten när trafikeringen inleds och snabbspårvägens öppningsceremoni som hålls lördagen den den 21.10 kommer att publiceras inom kort. Tidtabellerna för den nya snabbspårvägslinjen kommer att finnas i Reseplaneraren i god tid innan trafikeringen inleds.

Vid hållplatserna och på vagnarna utförs ännu avslutande arbeten för att säkerställa att resenärer får aktuell passagerarinformation när spårvagnarna börjar trafikera.

Spårvägen blev färdig klart i förtid

Enligt den ursprungliga planen var avsikten att ta snabbspårvägen i bruk sommaren 2024, men Spårjokern-alliansen slutförde sitt arbete i förväg.

– Stadstrafik Ab har tillsammans med städerna byggt Spårjokerns bana och depå, skaffat vagnarna, tränat förarna och den övriga personalen och är nu redo att inleda trafikeringen, säger Juha Hakavuori, verkställande direktör för Stadstrafik Ab.

Byggandet av Spårjokern inleddes 2019 och i slutet av augusti 2023 överläts projektet till städerna Helsingfors och Esbo och Stadstrafik Ab.

– Byggnadsarbetet blev klart snabbare än väntat. Även trafikeringen kommer att inledas i förväg. En av nyckelfaktorerna till att spårprojektet var framgångsrikt var alliansmodellen, där parterna, det vill säga beställaren, planerarna och entreprenörerna går samman i en enda organisation. Snabbspårvägslinje 15 utgör en tvärgående spårförbindelse i Esbo som förbättrar punktligheten, kapaciteten och resebekvämligheten i den tvärgående trafiken, säger Olli Isotalo, Esbo stads stadsmiljödirektör.

Eftersom snabbspårvägen blev klar i förväg är alla de vagnar som beställts ännu inte färdiga. Detta innebär att snabbspårvägslinjen trafikerar med glesare turtäthet till en början. Snabbspårvägens turtäthet kommer att vara 12 minuter som tätast när trafiken inleds. Alla vagnar kommer att vara levererade senast sommaren 2024. Då går spårvagnarna som tätast var 6:e minut.

Förnyelser även i närheten av banan

Utöver spårvägen har det även gjorts många ändringar i närheten av banan. Flera nya bostäder har byggts längs banan, till exempel i Åggelby i Helsingfors och i Bergans i Esbo. Även gång- och cykelvägarna nära banan har förnyats.

– Spårjokern är det första steget för Helsingfors att bli en nätverkstad för spårtrafik, liksom det står i stadens generalplan. Den tvärgående snabbspårvägen har redan bidrat till stadsutveckling och lockat till att bygga både bostäder, arbetsplatser och tjänster längs med spåret, berättar Ville Lehmuskoski, sektorchef för Helsingfors stads Stadsmiljösektor.