Skolornas lov och arbetstider under läsåret 2022–2023 i Helsingfors stads skolor

I alla Helsingfors stads svensk- och finskspråkiga förskolor, grundskolor och gymnasier börjar läsåret 2022–2023 torsdagen den 11.8.2022.

I alla Helsingfors stads svensk- och finskspråkiga förskolor, grundskolor och gymnasier börjar läsåret 2022–2023 torsdagen den 11.8.2022. Höstlovet är vecka 42, 17.10.2022 (mån) – 21.10.2022 (fre). För första gången på länge gjordes ett beslut om en veckas höstlov också i de svenskspråkiga skolorna.

Lov och arbetstider läsåret 2022–2023

Höstterminen 11.8.2022 (tor) – 22.12.2022 (tor)
Höstlovet vecka 42, 17.10.2022 (mån) – 21.10.2022 (fre)
Jullovet 23.12.2022 (fre) – 8.1.2023 (sön)
Vårterminen 9.1.2023 (mån) – 3.6.2023 (lör)
Sportlovet vecka 8, 20.2.2023 (mån) – 24.2.2023 (fre)

Förskoleundervisningens verksamhetstider följer skolornas verksamhetstider, med undantag för att förskoleundervisningens vårtermin slutar en dag tidigare, fredag 2.6.2023.

Datumen för lov och arbetstider för linjen för vuxenstudier vid Tölö gymnasium bestäms inom kort och publiceras här.

Skolornas lov och arbetstider på fostrans- och utbildningssektorns webbplats

Foto: Unsplash