Skabb orsakar klåda i huden, men är inte farligt

Skabbsmitta och dess spridning har diskuterats i offentligheten. Skabb är en ofarlig men otrevlig upplevelse. Skabb kan vårdas då du följer instruktionerna.
Det viktigaste symtomet på skabb är mycket kraftig klåda. Bild: Adobe Stock
Det viktigaste symtomet på skabb är mycket kraftig klåda. Bild: Adobe Stock

Skabb sprids genom hudkontakt, främst i familjekretsar, på dagis eller mellan partners, och ibland mellan nära vänner. Det är ytterst sällsynt att skabb sprids som en epidemi t.ex. i skolan. Kvalstret kan inte överleva utanför sitt värddjur mer än 48–72 timmar.