Servicecentralernas marknadsföringskampanj syns i gatubilden

Servicecentralerna erbjuder mångsidiga aktiviteter för pensionärer och arbetslösa. Med kampanjen vill man lyfta fram verksamheten.
Servicecentralerna erbjuder aktiviteter och kamratstöd. Bild: Henri Vogt / Ellun kanat
Servicecentralerna erbjuder aktiviteter och kamratstöd. Bild: Henri Vogt / Ellun kanat

Kampanjen syns mellan den 8 och 14 april i utomhusreklam, sociala medier, stadens egna verksamhetsställen, idrottshallar samt Alepas och Alkos affärer. Målet med kampanjen är att öka servicecentralernas synlighet och locka nya kunder.

”Antalet kunder på servicecentralerna minskade på grund av coronabegränsningarna och har inte återgått till nivån före pandemin. Servicecentralerna erbjuder dock många meningsfulla aktiviteter och stöd för olika livssituationer. Jag tycker att servicecentralernas tjänster borde vara lika kända som daghem eller hälsostationer”, säger kampanjens projektchef Maarit Ajalin.

En servicecentral är en öppen mötesplats för pensionärer och arbetslösa i Helsingfors som vill ha någon att prata med, något att göra eller stöd i vardagen. Helsingfors har sammanlagt 15 servicecentraler på olika håll i staden.

Varje servicecentral erbjuder hobbyer, evenemang, kamratstöd, rådgivning, en lunchrestaurang och ett gym. Man kan besöka servicecentralerna för att bekanta sig med lokalerna och verksamheten utan anmälan.

Servicecentralerna tillhandahåller också seniortjänster som stöder psykisk hälsa

Servicecentralernas verksamhet utvecklas i samarbete med Programmet för hållbar tillväxt. En ny verksamhetsform är kamratstödsgrupperna Kööri, Peesi, Vire och Toivo, som alltid startar i februari och september och som hör till seniortjänster som stöder psykisk hälsa. Dessutom erbjuder den sociala rehabiliteringsverksamheten i hemmet, Tsemppi, starkare stöd för psykisk hälsa eller kontroll av rusmedelsanvändning.

Nedan kan du ladda ned och skriva ut A3- och A4-affischer och delta i kampanjen. Du kan hålla affischerna framme så länge du vill. 

Vi ses!

Programmet för hållbar tillväxt finansieras ur EU:s engångsartade återhämtningsinstrument (Next Generation EU).