Riksdagsvalet ordnas den 2 april

Den egentliga valdagen i riksdagsvalet är den 2 april 2023. På valdagen är vallokalerna öppna klockan 9–20. På valdagen kan du endast rösta vid röstningsstället i ditt röstningsområde.
På valdagen den 2 April är vallokalerna öppna klockan 9–20.  Bild: Kimmo Brandt
På valdagen den 2 April är vallokalerna öppna klockan 9–20. Bild: Kimmo Brandt

Röstberättigad i riksdagsval är varje finsk medborgare som senast på valdagen fyller 18 år.

På valdagen får alla röstberättigade rösta endast vid sitt eget röstningsställe. Valdagens röstningsställe anges i meddelandet om rösträtt som de röstberättigade får per post. Lista över röstningsställena i Helsingfors på den egentliga valdagen finns här

På röstningsstället behöver du ditt identitetsbevis som kan vara ett identitetskort som utfärdats av polisen, pass, körkort eller motsvarande bildförsett dokument.

 

I riksdagsvalet väljer de finländska medborgarna 200 ledamöter till riksdagen. Riksdagen är Finlands högsta förvaltningsorgan. Den stiftar lagar och beslutar om statsbudgeten.

Helsingforsborna kan välja sin kandidat i Helsingfors valkrets(Länk leder till extern tjänst).

Riksdagsvalet ordnas vart fjärde år.

Servicenummer i valfrågor för väljarna

Du kan ringa servicenumren om du har frågor kring val och röstning. Numren är avgiftsfria.

Servicenummer i valfrågor för väljarna: 0800 9 4770 (fin) | 0800 9 4771 (sve)
WhatsApp-meddelandetjänst: 050 438 87 30. Öppen vardagar klockan 8–16.

Nyheten publicerades 13.3.2023 och uppdaterades 30.3.2023