Reparationsarbetena på viadukten vid Lappviksgatan och Crusellbron inleds

Reparationsentreprenaden för viadukten vid Lappviksgatan och Crusellbron omfattar reparation av Crusellbron som går mellan Gräsviken och Busholmen och gatuarbeten kring bron samt ombyggnad av Lappviksviadukten i Kampen. Entreprenaden som inleds i början av maj medför ändrade trafikarrangemang.
Crusellbrons reparationsarbete inleds i början av maj. Bild: Aamos Kantola
Crusellbrons reparationsarbete inleds i början av maj. Bild: Aamos Kantola

För Crusellbron omfattar projektet förnyande av brons ytstruktur och däckets vattentätning, samt en delvis iståndsättning av brons stödtorn, det vill säga pylonen. Dessutom kommer sprickor i konstruktionerna att injekteras och korrosionsskador att repareras i den utsträckning som är nödvändig. Vid brons norra och södra ändar genomförs ändringsarbeten av ytkonstruktionerna och dagvattenbrunnarna.

På Lappviksviadukten förnyas ytkonstruktionerna, vattentätningen, kantbalkarna och räckena. Undersidan av brodäcket beläggs genomgående och de nedre delarna av de främre murarna pikhuggs och lappas genom gjutning. På Banan som löper under bron byggs en separat skyddskonstruktion för att skydda den lätta trafiken.

Broentreprenaden påverkar trafiken

Spårvagnstrafiken på Crusellbron avbryts 3.6.–1.9. och ersätts med bussar. Fordons-, gång- och cykeltrafiken fortsätter på båda broarna, men på grund av arbetsområdena inskränks körfälten och gång- och cykeltrafiken begränsas till ena sidan av bron. Entreprenören styr trafiken med skyltar. Trafikarrangemangen förväntas ändras 2–3 gånger under projektet, och meddelanden om dessa ändringar ges separat närmare ändringsdatumen.

Broentreprenaden avses vara färdig i slutet av november. Som entreprenör fungerar Kreate Oy.