Rådgivningsbyråerna i Helsingfors delar ut jodtabletter till barn under 3 år och gravida

Helsingfors stad börjar dela ut jodtabletter till barn under 3 år och gravida. Utdelningen grundar sig på social- och hälsovårdsministeriets anvisning enligt vilken välfärdsområdena i fortsättningen ansvarar för utdelningen av jodtabletter till gravida och barn under 3 år.
Äiti ja vauva neuvolassa.
Bild: Kaisa Sunimento

Gravida helsingforsare samt helsingforsare under 3 år får jodtabletter att ta hem, i samband med normala hälsokontroller på rådgivningsbyrån från och med den 28 augusti. Vi önskar att våra kunder väntar på följande hälsokontroll på mödra- eller barnrådgivningen då de får tabletter.

Om kunden vill, kan hen även hämta tabletterna på Berghälls eller Östergatans familjecenter i enlighet med den tidtabell som finns på mödra- och barnrådgivningarnas webbplats.

Man får inte ta jodtabletter för säkerhets skull

Man använder jodtabletter endast i situationer med strålningsrisk i enlighet med myndigheternas anvisningar.

Man förvarar jodtabletter hemma endast som säkerhetsåtgärd och får inte ta dem utan en rekommendation från myndigheterna. Rådgivningen ger detaljerade anvisningar med tabletterna för eventuell användning.

För barn som fyllt tre år och vuxna som fyllt högst 40 år kan man köpa jodtabletter på apotek.