Planläggningen av Ärtholmen inleds igen

Helsingfors stad inleder detaljplaneringen av Ärtholmen igen. Vi planerar boende och arbetsplatser samt hamn- och parkområden för Ärtholmen. Mångsidiga tjänster planeras för cirka 7 500 invånare och 3 000 arbetsplatser i området. Vi presenterar utgångspunkterna för planen för allmänheten på ett webbmöte den 4 december.
Illustration av Ärtholmen.   Bild: Tietoa oy
Illustration av Ärtholmen. Bild: Tietoa oy

Ärtholmen utvecklas till ett attraktivt marint område för turism- och fritidstjänster. Till Ärtholmens östra strand planerar vi en förlängning av Havshamnen med en strandpark som har badstrand, närmotionstjänster och ett vattensportcenter. I anslutning till båthamnen planerar vi båtservice och en snötipp. På Ärtholmens östra strand placeras en gästhamn.  

En spårvägsförbindelse och cykelvägar går mitt genom området på Skeppsgatan. Gatan delar upp området i ett bostadsområde på östra sidan och ett arbetsplatsområde på västra sidan. Vi styr den tunga trafiken till Munkholmskajen i områdets västra kant. De kommersiella tjänsterna koncentreras till norra delen av Ärtholmen.  

Ärtholmens nuvarande byggnader rivs med undantag av Fords hus, Munkholmens industrihus, Statens spannmålsförråd, Löyly och Cafe Birgitta. 

Bilplatserna placeras i huvudsak i parkeringsanläggningar 

Vi planerar Ärtholmen som ett område med tät stadsstruktur där trafiken i huvudsak stöder sig på gång, cykling och spårvägskollektivtrafik. En stor del av vardagens tjänster finns på nära håll eller är väl tillgängliga utan egen bil. Det maximala antalet bilplatser begränsas till 1 900 platser, och de placeras huvudsakligen i parkeringsanläggningar ovan jord. Med den maximala begränsningen av bilplatserna säkerställer vi att trafiken är smidig på den närliggande Docksgatan. 

Välkommen att höra om planläggningen den 4 december 

Vi presenterar planläggningen av Ärtholmen för allmänheten på ett webbmöte den 4 december kl. 17–19. Mötet arrangeras i Teams. Programmet och deltagarlänken finns på webben på hel.fi/sv/stadsmiljo-och-trafik/stadsplanering-och-byggande/delta-i-stadsplaneringen. Vi har också reserverat tid för deltagarnas frågor på mötet. 

Du kan bekanta dig med deltagande- och bedömningsplanen samt annat planmaterial på webbsidan hel.fi/sv/stadsmiljo-och-trafik/stadsplanering-och-byggande/delta-i-stadsplaneringen under tiden 27.11–18.12.2023. Vi ber att anmärkningar lämnas till stadens registratorskontor senast den 18 december 2023.  

Planförslaget för Ärtholmen bereds efter årsskiftet och det framskrider till stadsmiljönämnden för behandling våren 2024. Stadsfullmäktige behandlar detaljplanen för Ärtholmen i början av 2025. Enligt de preliminära uppskattningarna kan byggandet av Ärtholmen börja år 2028.