Hernesaaren kaavoitus käynnistyy uudelleen

Helsinki käynnistää uudelleen Hernesaaren asemakaavoituksen. Hernesaareen suunnitellaan asumista ja työpaikkoja sekä satama- ja puistoalueita. Alueen monipuolisia palveluita suunnitellaan noin 7 500 asukkaalle ja 3 000 työpaikalle. Kaavaan lähtökohdat esitellään yleisölle verkkotilaisuudessa 4. joulukuuta.
Havainnekuva Hernesaaresta. Hernesaarta suunnitellaan tiiviin kaupunkirakenteen alueena.  Kuva: Tietoa oy
Havainnekuva Hernesaaresta. Hernesaarta suunnitellaan tiiviin kaupunkirakenteen alueena. Kuva: Tietoa oy

Hernesaarta kehitetään vetovoimaiseksi merellisten matkailu- ja vapaa-ajanpalveluiden alueeksi. Hernesaaren itärantaan suunnitellaan Merisataman jatkeeksi rantapuistoa, jossa on uimaranta, lähiliikuntapalveluita ja vesiurheilukeskus. Venesataman yhteyteen suunnitellaan veneiden huoltoa ja lumen vastaanottoaluetta. Hernesaaren itärannalle sijoitetaan vierasvenesatama.  

Raitiotieyhteys ja pyörätiet kulkevat alueen keskellä Laivakadulla. Katu jakaa alueen itäpuolen asuntoalueeseen ja länsipuolen työpaikka-alueeseen. Raskas liikenne ohjataan alueen länsireunaan Munkkisaarenlaiturille. Kaupalliset palvelut keskittyvät Hernesaaren pohjoisosaan.   

Hernesaaren nykyiset rakennukset puretaan lukuun ottamatta Fordin tehdasrakennusta, Munkkisaaren teollisuustaloa, Valtion viljavarastoa, Löylyä ja Cafe Birgittaa. 

Autopaikat sijoitetaan pääosin pysäköintilaitoksiin 

Hernesaarta suunnitellaan tiiviin kaupunkirakenteen alueena, jossa liikenne tukeutuu pääosin kävelyyn, pyöräilyyn ja raidejoukkoliikenteeseen. Iso osa arjen palveluista on lähietäisyydellä tai hyvin saavutettavissa ilman omaa autoa. Autopaikkojen enimmäismäärä rajataan 1 900 autopaikkaan ja ne sijoitetaan pääosin maanpäällisiin pysäköintilaitoksiin. Autopaikkojen maksimirajoituksella varmistetaan liikenteen sujuvuus läheisellä Telakkakadulla. 

Tervetuloa kuulemaan kaavoituksesta 4. joulukuuta 

Hernesaaren kaavoitusta esitellään yleisölle verkkotilaisuudessa 4. joulukuuta klo 17–19. Tilaisuus pidetään Teamsissa. Ohjelma ja liittymislinkki löytyvät verkosta osoitteesta www.hel.fi/asukastilaisuudet. Tilaisuudessa on varattu aikaa myös osallistujien kysymyksille. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä kaavan muuhun aineistoon voi tutustua 27.11.-18.12.2023 välisenä aikana verkkosivuilla hel.fi/suunnitelmat. Mielipiteet pyydetään jättämään kaupungin kirjaamoon 18.12.2023 mennessä.  

Hernesaaren kaavaehdotus valmistellaan vuodenvaihteen jälkeen ja se etenee kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi keväällä 2024. Kaupunginvaltuusto käsittelee Hernesaaren asemakaavaa alkuvuonna 2025. Hernesaaren rakentaminen voisi alustavien arvioiden mukaan alkaa vuonna 2028.