Planerna för Håkansviksparken presenteras på ett invånarmöte

En preliminär parkplan har utarbetats för södra delen av Kruunuvuorenstrands Haakoninlahtenpuisto, som presenteras på ett invånarmöte den 13 juni kl. 18.
Kaksi lasta leikkipuistossa.
Bild: Virpi Peltola

Helsingfors stad utarbetar en parkplan för södra delen av Håkansviksparken i Kronbergsstranden. Till området planeras en ny lekpark, öppet parkområde för vistelse och en sänka för översvämningsvatten som täcks av naturlig växtlighet.

Den snabbt växande stadsdelen Kruunuvuorenranta ligger i området för den nedmonterade oljehamnen Laajasalo. Håkansviksparken blir en centralt byggd park som betjänar hela området, intill vilken också ett servicekvarter kommer att byggas för områdets invånare. Området för den framtida parken är för närvarande en grusbaserad åker.

Det preliminära utkastet till parkplan presenteras för invånarna tisdagen den 13 juni kl. 18–19 under invånarmötet Kruunuparkki 5, Hundholmsvägen 48. Under mötet finns möjlighet att kommentera planen och ställa frågor. Barn är välkomna med! 

Mer information

Invånarresponsen beaktas i mån av möjlighet i takt med att utkastskedet framskrider. Parkplanen färdigställs hösten 2023 och genomförandeplanen utarbetas 2024. Målet är att genomföra byggandet 2025–2026, i samma takt med byggarbetena vid skolan intill.

Du kan bekanta dig med det preliminära utkastet 6–30 juni på Helsingfors stads webbplats på www.hel.fi/suunnitelmat

Eventuell respons ska lämnas senast 30 juni helst under invånarmötet eller via e-post till: sari.knuuti@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post) tai minna.raassina@vsu.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post).