Petri Lumijärvi valittiin Helsingin kaupungin uudeksi henkilöstöjohtajaksi

Helsingin kaupunginhallitus on valinnut kaupungin henkilöstöjohtajan vakinaiseen virkaan tradenomi (YAMK), Executive MBA Petri Lumijärven 1.10.2023 alkaen. Lumijärvi on toiminut väliaikaisena henkilöstöjohtajana keväästä 2023 alkaen. 
Helsingin kaupungin henkilöstöjohtaja Petri Lumijärvi. Kuva: Sakari Röyskö
Helsingin kaupungin henkilöstöjohtaja Petri Lumijärvi. Kuva: Sakari Röyskö

Lumijärvellä on monipuolinen kokemus johtamistyöstä ja henkilöstötoimintojen kehittämisestä julkisen sektorin organisaatioissa. Lumijärvi on toiminut helmikuusta 2023 Helsingin kaupungin henkilöstöpolitiikan johtajana. Tällä hetkellä hän toimii väliaikaisena henkilöstöjohtajana. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Kaupunkiliikenne Oy:llä (ent. HKL) henkilöstöjohtajana ja toimitusjohtajana sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin henkilöstöosaston osastopäällikkönä.

Lumijärvellä on vahva kokemus monimutkaisten ja mittavien julkishallinnon muutosten onnistuneesta läpiviemisestä, joista esimerkkeinä Trafin perustaminen projektipäällikön roolissa ja HKL:n toimintojen yhtiöittäminen.

Lisäksi Lumijärvi on kaupungin henkilöstöpolitiikan johtajana ja väliaikaisena henkilöstöjohtajana lyhyessä ajassa osoittanut osaamisensa muun muassa haastavissa julkisuus- ja neuvottelutilanteissa sekä rakentanut yhteistyötä niin sisäisten kuin ulkoisten sidosryhmien kanssa.   


Henkilöstöjohtaja johtaa Helsingin työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkaa sekä kaupunginkanslian henkilöstöosastoa, johon kuuluu noin 80 työntekijää. Henkilöstöjohtaja johtaa myös kaupungin sisäistä HR-verkostoa, joka koostuu toimialojen ja liikelaitosten HR-toimijoista sekä vastaa kaupungin työ- ja virkaehtoja koskevasta neuvottelu- ja sopimustoiminnasta. Lisäksi hänen tehtävänään on varmistaa henkilöstöhallinnon panos kaupungin strategisissa henkilöstökysymyksissä, kuten työnantajavetovoiman vahvistamisessa sekä henkilöstökokemukseen ja työvoiman saatavuuteen liittyvissä kysymyksissä. Henkilöstöjohtaja vastaa myös henkilöstöjohtamisen digitalisointiin liittyvien kehittämishankkeiden onnistumisen edellytyksistä ja tekee yhteistyötä sidosryhmien kanssa tämän varmistamiseksi.