Nytt humanitärt bistånd från Helsingfors stad för att hjälpa barn och unga i Ukraina

Borgmästare Juhana Vartiainen har beslutat att ur stadsstyrelsen disponibla medel för 2023 avsätta 100 000 euro för humanitärt bistånd som oavkortat går via Finlands Unicef rf till förmån för särskilt barn och unga i Ukraina.
Helsingfors stadshus.
Helsingfors stadshus. Bild: Kimmo Brandt

Den 24 februari 2023 har Rysslands anfallskrig mot Ukraina pågått i ett helt år. Oron för Ukraina och det ukrainska folket är alltjämt ständigt närvarande. Helsingfors stad har uttryckt sin medkänsla och sitt stöd genom humanitärt bistånd och organisationer som hjälper ukrainare i Helsingfors. Dessutom har staden erbjudit tjänster, stöd och handledning för dem som flytt undan kriget. Staden fortsätter att visa sitt stöd. Det senaste biståndet riktas till att hjälpa ukrainska barn och unga.

”Det finns ett enormt behov av humanitär hjälp i Ukraina. Barn och unga i Ukraina har lidit av konsekvenserna av anfallskriget redan i ett års tid, för att inte tala om de långvariga konsekvenserna. De behöver allt slags stöd och hjälp. En helhetsbedömning visar att det är mest ändamålsenligt att ge biståndet i pengar. Finansieringen kanaliseras till världens mest inflytelserika barnorganisation Unicef, som redan verkar aktivt i Ukraina och som har lång erfarenhet av både Ukraina och av att agera i krissituationer”, säger borgmästare Juhana Vartiainen.