Nya lösningar för att stödja boendet för Helsingfors stads anställda

Stadsstyrelsen beslutade 5.2.2024 att hyresavtalen för nuvarande tjänstebostäder omvandlas till ordinarie hyresavtal som gäller tills vidare från och med 1.1.2025.
En person sitter på golvet med en dator.
Hyresavtalen för nuvarande tjänstebostäder omvandlas till ordinarie hyresavtal som gäller tills vidare och som inte längre är kopplade till tjänsteförhållandets längd. Bild: Jussi Hellsten.

I framtiden kommer alla anställda att erbjudas möjligheten att ansöka om en lägenhet genom Fastighets Ab Auroraborg som ägs av staden. I fortsättningen omvandlas hyresavtalen för tjänstebostäder till vanliga hyresavtal, vilket innebär att man får fortsätta att bo i lägenheten även efter anställningsförhållandets slut eller pensionering.  

Dessutom kommer staden att stödja den framtida sysselsättningen med en ny rådgivningstjänst inriktad på boendelösningar. Ändringarna träder i kraft i början av 2025.

– I fortsättningen kommer våra anställda att erbjudas fler och mer mångsidiga bostäder, och boendet begränsas inte till anställningsförhållandets längd. Dessutom är det bra att vi kan stödja etableringen av nya anställda i Helsingfors med en ny rådgivningstjänst, säger personaldirektör Petri Lumijärvi om de förbättringar som förändringen medför.

Hittills har staden hyrt ut lägenheter till Auroraborg för att säkerställa att det finns tillräckligt med lägenheter tillgängliga för personalen. Med förändringen avstår man från andrahandsuthyrningen och tillräckligheten av lägenheter för stadens anställda säkerställs genom att prioritera dem i Auroraborgs val av boende.

– Jag tycker att det är bra att helheten och administreringen av boendet för anställda blir tydligare. Samtidigt kan vi ordna tjänsterna mer ekonomiskt, eftersom kostnaderna för tomma lägenheter minskar betydligt, säger borgmästare Juhana Vartiainen.

Hur förändringen kommer att se ut för nuvarande hyresgäster

Hyresavtalen för nuvarande tjänstebostäder omvandlas till ordinarie hyresavtal som gäller tills vidare och som inte längre är kopplade till tjänsteförhållandets längd. Utöver normala hyresjusteringar medför överföringen av hyresavtalen inga ytterligare förändringar av hyrorna. Befintliga hyresgäster kontaktas personligen med ett brev som innehåller instruktioner.