Nu kan studerande söka till Helsingfors stads gymnasier upp till fem gånger per år

Från och med i sommar kan stadens svensk- och finskspråkiga gymnasier ordna upp till fem ansökningsomgångar per år. Hittills har unga enbart haft möjlighet att söka till stadens gymnasier under den gemensamma ansökan som är öppen i februari och mars.
En gymnasiestuderande i Nordsjö gymnasium.
Bild: Maija Astikainen

De fyra nya så kallade kontinuerliga ansökningsomgångarna ordnas under sommar, höst, vinter och vår, om gymnasierna har lediga platser att lediganslå under ansökningsomgångarna. 

Moa Thors, chef för den svenskspråkiga gymnasieutbildningen, säger att de nya ansökningsomgångarna gör ansökan till gymnasiet mer flexibel. 

– Gemensam ansökan är fortfarande det huvudsakliga sättet att få en studieplats på. Men tack vare kontinuerlig ansökan behöver unga som har behov av att söka till ett gymnasium under läsåret förhoppningsvis inte vänta ett helt år på nästa ansökningstillfälle. 

Målgruppen för kontinuerlig ansökan är bland annat studerande som vill byta gymnasium, Hux-studerande och sökande från andra läroanstalter. 

I höstens, vinterns och vårens kontinuerliga ansökningar lediganslås studieplatser som har blivit lediga under läsåret. I sommarens kontinuerliga ansökan lediganslås studieplatser som inte har blivit fyllda i den gemensamma ansökan. 

Tidigare har det inte funnits gemensamma förfaranden i stadens svenska och finska gymnasier för att fylla dessa studieplatser. 

– I vilken utsträckning gymnasierna kommer att ha lediga studieplatser kan vi inte säga på förhand, säger Moa Thors. 

Inträdes- och lämplighetsprov hålls på våren

Gymnasielinjer som har inträdes- eller lämplighetsprov ordnar även i fortsättningen sina prov på våren. Urvals- eller lämplighetsprov kan vid behov ordnas på hösten, vintern eller sommaren, om det är ändamålsenligt. 

Av stadens tre svenskspråkiga gymnasier ordnar Tölö gymnasium inträdesprov till sina linjer. 

Ansökan till Tölö gymnasiums vuxenlinje påverkas inte av detta beslut utan ordnas fortlöpande under läsåret precis som tidigare.