Lukioihin jatkossa mahdollista hakea läpi vuoden

Helsingin kaupungin suomen- ja ruotsinkielisiin lukioihin voi hakea jatkossa viisi kertaa vuodessa.
En gymnasiestuderande i Nordsjö gymnasium.
Kuva: Maija Astikainen

Jatkuva haku järjestetään kesän, syksyn, talven ja kevään aikana, mikäli lukioissa on haun aikana avoimia paikkoja. Jatkuvan haun väylä sopii lukiota kesken lukukauden vaihtaville ja muista oppilaitoksista tuleville nuorille.  

– Yhteishaku on jatkossakin pääasiallinen tapa hakeutua lukiokoulutukseen. Jatkuva haku tuo lisää systemaattisuutta ja selkeyttä hakemiseen, eikä nuorten tarvitse soitella eri lukioihin selvittääkseen onko jossakin vapaita paikkoja, kun lukion vaihtaminen tulee ajankohtaiseksi, toteaa vs. lukiokoulutuksen päällikkö Tarja Aro-Kuuskoski.

Yhteishausta täyttämättä jääneet paikat haussa kesällä 

Syksyllä, talvella ja keväällä jatkuvaan hakuun tulevat lukuvuoden aikana vapautuneet opiskelupaikat. Tämän kesän jatkuvassa haussa on tarjolla yhteishaussa täyttämättä jääneitä opiskelupaikkoja. Helsingin kaupungin suomen- ja ruotsinkielisissä lukioissa ei ole aiemmin ollut yhteistä menettelyä näiden opiskelupaikkojen täyttämiseksi. 

Lukiot, joissa on pääsy- tai kelpoisuuskokeet, jatkavat kokeiden järjestämistä keväisin. Tarvittaessa valinta- tai kelpoisuuskokeita voidaan järjestää syksyllä, talvella tai kesällä, mikäli se on tarkoituksenmukaista. Helsingin kaupungin Konepajan aikuislukioon voi jatkossakin hakea läpi vuoden.