Nominera årets 2023 gatuarbete

Helsingfors stad anordnar tävlingen Årets gatuarbete redan för tredje gången. Stadsborna kan nominera sina favoriter till tävlingen med en enkät fram till den 10 september.
Gatuarbeten på Tavastvägen.
Gatuarbeten på Tavastvägen 2020. Bild: Susa Junnola

Målet med tävlingen är att hitta en byggarbetsplats, vars arbetsplatsarrangemang, skyltar och tillfälliga rutter är förstklassiga och fungerande för alla som rör sig på gatan. Tävlingen lyfter fram och utvecklar god praxis för gatuarbeten och uppmuntrar till bättre byggarbetsplatser.

I tävlingen ingår både fastighetsbyggen och olika stora infrastrukturbyggen.

Stadsborna kan delta i byggarbetsplatstävlingen genom att nominera sin favoritbyggarbetsplats där de anser att saker och ting fungerar särskilt bra. Även aktörer inom infrastrukturområdet kan nominera sina egna byggarbetsplatser till tävlingen.

Du kan nominera en byggarbetsplats (länk nedan).Du kan besvara den enkäten på finska, svenska eller engelska.

Det slutliga valet av den bästa byggarbetsplatsen fattas av en utvärderingsjury som består av Infra rf, Rakli, Invalidförbundet, Synskadades förbund, Helsingforsregionens handelskammare, HRT, HRM och Helsingfors stad. Ramboll samordnar tävlingen.

Utvärderingsjuryn för en dialog med byggarbetsplatserna under tävlingens gång och uppmuntrar genom respons och förbättringsförslag byggarbetsplatserna att upprätthålla och utveckla god praxis. På så vis gagnar redan själva deltagandet i tävlingen byggarbetsplatserna.

Tävlingens framskridande:

  • Tävlingen inleds måndagen den 29 maj med en enkät till stadsborna. Byggarbetsplatserna till tävlingen väljs bland invånarnas förslag. Nomineringar kan göras fram till söndagen den 10 september.
  • Utvärderingsjuryn följer upp under sommaren hur de byggarbetsplatser som är med i tävlingen presterar exempelvis i fråga om fotgängar- och cykeltrafiken intill byggarbetsplatsen, byggarbetsplatsens tillgänglighet, renlighet och säkerhet, arbetsplatstavlan och det allmänna intrycket. Utvärderingar görs under besök till byggarbetsplatserna.
  • Tävlingens vinnare (en vinnare och två hedersomnämnanden) offentliggörs i början av oktober.
  • Du kan följa tävlingen på sociala medier med hashtaggen #katutyomaa2023.