Nätverket av guidade strandstråk utvidgas till Fölisöfjärden

Helsingfors nätverk av guidade strandstråk utvidgas. För att hjälpa cyklister och vandrare har nya vägvisare lagts till på sträckan runt Fölisöfjärden i vinter och arbetet kommer att slutföras under våren. Den guidade rundturen på över 14 kilometer går genom Granö, Lövö, Svedjeholmen och Drumsö, och på fastlandet ansluter den sig till innerstadens stranstråk.
Seurasaarenselän rantareitin opaskartta meren rannassa
Bild: Anton Hallbäck, Stara

Som namnet antyder går strandstråkets nätverk i Helsingfors så nära stranden som möjligt.  Den skyltade rutten vid Fölisöfjärden, som färdigställs under vintern och våren, kompletterar de befintliga skyltade rutterna - centrumstråket och det östra strandstråket.

Fölisöfjärdens strandstråk börjar i Gräsviken och går runt Drumsö, Svedholmen, Lövö och Granö till Munksnäs.  Därifrån fortsätter resan längs Tölöstranden till Sandudd och tillbaka till Gräsviken.  Rutten kan naturligtvis göras i båda riktningarna.

Längs resan hittas ett varierat utbud av olika natur-, kultur- och servicedestinationer, som stränder, museer, sevärdheter samt självaste Fölisön.

"Strandstråken uppmuntrar stadsborna att röra sig och koppla av i havsnära naturmiljö.  Skyltningen av själva rutterna och de intilliggande grönområdena stöder tillgängligheten till natur- och rekreationstjänster i Helsingfors", berättar Pia Rantanen, planeringsansvarig vid stadsmiljösektorn.

Gång- och cykeltrafik i fokus av skyltningen

Strandstråkens skyltning kommer att göras som en del av de befintliga gång- och cykelvägarna. På guidekartorna och på de skyltar som finns i terrängen är varje rutt markerad med sin egen färg.  Fölisöfjärdens rutt är ljusblå.

Kustrutterna är skyltade med kartor och guider som gör det lättare att följa rutten. Skyltarna är nästan färdiga, men fler kommer att installeras längs rutten, när vädret tillåter, under våren 2023.

Användarna bör notera att gång- och cykelvägarna skiljer sig från varandra i vissa avseenden, eftersom rutten inte är tillgänglig med cykel på alla ställen. Dessutom är rutten inte helt tillgänglig eller upplyst hela vägen.

I framtiden kommer en guidad strandstråk att täcka hela Helsingfors

"Strandstråken är öppna för alla och har goda förbindelser med kollektivtrafiken.  I framtiden kommer nätverket guidade rutter att omfatta hela Helsingfors, och guidningen av rutten vid Fölisöfjärden är ett viktigt steg mot detta mål", berättar Rantanen.

Nästa steg är att utvidga nätverket av strandstråken till Drumsö.  Därefter finns planer på guidade rutter till Gammelstadsviken och Degerö.