Näringslivssektionen behandlade plan för ordnande av sysselsättningstjänster i framtiden

Vid sitt första sammanträde i höst den 11 september beslöt näringslivssektionen att reservera en tomt för ett kotors- och hotellbygge i Fiskehamnen och att med innovationsfondens medel stödja ett projekt vars syfte är att främja kvinnors möjligheter inom teknologibranscherna.
Bilden är från Fiskehamnen. Kokskvarteret ligger framför tornhusen
Foto: Tero Pajukallio
Bilden är från Fiskehamnen. Kokskvarteret ligger framför tornhusen Foto: Tero Pajukallio

Stadsstyrelsens näringssektion beslöt vid sitt sammanträde den 11 september att reservera Fiskehamnens kvarter nr 10624 (det så kallade Kokskvarteret) för NREP Oy som ska utreda och utveckla förutsättningarna för att bygga kontors- och inkvarteringslokaler i kvarteret. Målet är att kvarteret ska bilda en helhet på cirka 30 000 kvadratmeter våningsyta. Av denna är det tänkt att kontorsutrymmenas andel är cirka hälften eller två tredjedelar och den resterande delen hotellverksamhet. Reservationen är i kraft till 31.12.2025.

Staden förbereder sig på att ta emot ordnandet av sysselsättningstjänster från början av 2025. Näringslivssektionen behandlade en plan som beskriver hur staden i framtiden ska ordna och producera tjänsterna för personkunder bosatta i Helsingfors och arbetsgivarkunder i huvudstadsregionen.

Näringslivssektionen godkände också de nya villkoren för beviljande av Helsingforstillägget för  sysselsättning. Dessutom beslutade sektionen att ur innovationsfondens medel bevilja Tech Nordic Advocates sammanlagt högst 250 000 euro för projektet ”Finland Female Tech Founder Frontrunner”.

Stadsstyrelsens näringslivssektion samtliga beslut och eventuella omröstningar finns i beslutsmeddelandet. Beslutsmeddelandet publiceras på sidan med näringslivssektionens handlingar.(Länk leder till extern tjänst)

Bakgrundsinformation

Näringslivssektionen är ett strategiskt organ som fastställer breda riktlinjer och som har en betydande styrande roll i stadens näringspolitik. Näringslivssektionens ordförande är borgmästare Juhana Vartiainen.