Elinkeinojaosto käsitteli suunnitelmaa työvoimapalveluiden järjestämisestä tulevaisuudessa

Elinkeinojaosto päätti ensimmäisessä syyskauden kokouksessaan 11. syyskuuta varata tontin toimitila- ja majoitushankkeelle Kalasatamasta ja tukea innovaatiorahaston varoilla hanketta, jonka tarkoitus on edistää naisten mahdollisuuksia teknologia-aloilla.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti kokouksessaan 11. syyskuuta varata Kalasataman korttelin nro 10624 (ns. Koksikortteli) NREP Oy:lle toimitila- ja majoitushankkeen kehittämistä ja toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten. Kortteliin tavoitellaan noin 30 000 kerrosneliömetrin laajuista kokonaisuutta, josta toimitilan osuus olisi noin puolet tai kaksi kolmasosaa ja loput majoitusta. Varaus on voimassa 31.12.2025 saakka.

Kaupunki valmistautuu ottamaan vastaan työvoimapalveluiden järjestämisen vuoden 2025 alusta. Elinkeinojaostossa käsiteltiin suunnitelmaa, joka kuvaa miten kaupunki järjestää ja tuottaa helsinkiläisten henkilöasiakkaiden ja pääkaupunkiseudun työnantaja-asiakkaiden palvelut tulevaisuudessa.

Elinkeinojaosto hyväksyi myös työllisyydenhoidon Helsinki-lisän myöntämistä koskevat uudet ehdot. Lisäksi jaosto päätti myöntää innovaatiorahaston varoista Tech Nordic Advocates ry:lle yhteensä enintään 250 000 euroa ”Finland Female Tech Founder Frontrunner” -hankkeen toteuttamiseen.

Kaikki kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan elinkeinojaoston asiakirjat -sivulla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Elinkeinojaoston seuraava kokous on maanantaina 23. lokakuuta 2023. 


Taustatietoa


Elinkeinojaosto on strateginen, laajoja linjauksia määrittelevä toimielin, jolla on merkittävä ohjausrooli kaupungin elinkeinopolitiikassa. Elinkeinojaoston puheenjohtajana toimii pormestari Juhana Vartiainen.