Mot en mer lockande kollektivtrafik: priserna på biljetter för två zoner sjunker vid årsskiftet

Priserna på HRT:s biljetter för två zoner sänks vid årsskiftet. HRT:s styrelse godkände HRT:s förslag till biljettpriser för 2024 i sitt möte tisdagen den 31 oktober 2023.
Uusien lippujen hintojen ja sarjalipun vakiinnuttamisen tavoitteena on tarjota paremmin asiakkaita palvelevia vaihtoehtoja myös epäsäännölliseen matkustamiseen. Bild: Jussi Hellsten.
Uusien lippujen hintojen ja sarjalipun vakiinnuttamisen tavoitteena on tarjota paremmin asiakkaita palvelevia vaihtoehtoja myös epäsäännölliseen matkustamiseen. Bild: Jussi Hellsten.

Priserna på enkelbiljetter och periodbiljetter för zonerna AB, BC och CD sänks med runt 5 respektive 6 procent vid årsskiftet. Från och med den 1 januari 2024 kostar en enkelbiljett för vuxna 2,95 euro. En 30-dygnsbiljett kostar 66,60 euro som engångsköp och 55,50 euro som fortlöpande sparbeställning. Det blir inga prishöjningar på HRT:s biljetter.

Dessutom blir seriebiljetter med 10 och 20 resor en permanent del av HRT:s biljettsortiment. Från och med den 1 januari 2024 kostar en seriebiljett med 10 resor för två zoner 26,55 euro (2,66 euro/resa) och en seriebiljett med 20 resor för två zoner 50,15 euro (2,51 euro/resa).

− Beslutet att sänka biljettpriserna baserar sig på HRT:s strategi. Vi strävar efter ett rekordhögt passagerarantal senast 2025, men å andra sidan är vårt syfte även att balansera vår ekonomi och att hälften av våra intäkter skulle komma från biljettintäkterna. Att öka antalet passagerare stöder uppfyllandet av alla dessa strategiska mål, säger HRT:s verkställande direktör Mika Nykänen.

Syftet med att sänka biljettpriserna och att etablera seriebiljetten som en permanent biljettyp i vårt sortiment är att skapa bättre alternativ för kunderna för att resa sporadiskt.

Beslutet att sänka biljettpriserna i kollektivtrafiken nästa år är särskilt betydande eftersom det finns ett tryck att höja biljettpriserna.