Mobilitetsveckan avslutas med evenemanget Bilfria dagen fredagen den 22 september

Kom med och delta i den årliga Mobilitetsveckan 16–22.9! Veckan avslutas med Bilfria dagen fredagen den 22 september, då Helsingfors stad och HRM:s Klimatinfo arrangerar ett avgiftsfritt evenemang för hela familjen på Medborgartorget. Programmet innehåller bland annat testkörning med ellastcyklar, avgiftsfri snabbservice av cyklar, orienteringsäventyr för klimatsmarta motionerare och mycket annat.
Pyöräilijöitä aurinkoisessa katunäkymässä
Bild: Jussi Hellsten

På den kommande lördagen 16.9 startar Mobilitetsveckan, som lyfter åter fram hållbar rörlighet. Mobilitetsveckan är en temavecka som firas i hela Europa och som uppmuntrar människor att tänka på sina egna vardagliga motionsval och deras påverkningar på miljön, samhället och hälsan. I Helsingfors avslutas veckan med Bilfria dagen fredagen den 22 september, då Helsingfors stad och HRM:s Klimatinfo arrangerar ett avgiftsfritt evenemang för hela familjen på Medborgartorget.

Evenemanget på Medborgartorget medför glädje och nytta till deltagare i alla åldrar

Låt bilen vila och kom med till temaevenemanget om hållbar rörlighet på Medborgartorget fredagen den 22 september kl. 12–18. I evenemanget får du möjlighet att låta underhålla din cykel avgiftsfritt inför hösten samt testköra olika elcyklar. Barn kan till exempel delta i en skicklighetsbana för cykel och en cykeldekorationsverkstad. De som älskar äventyr kan testa sina kunskaper i orienteringsspelet för klimatsmarta motionerare. På platsen finns även en varmkorvcykel, som serverar gratis vegansk varmkorv och saft för 300 första besökare.

I programmet fredagen den 22 september kl. 12–18

  • Testa elcyklar, ellastcyklar och elvikcyklar
  • Avgiftsfri snabbservice av cyklar (15 min.)
  • Skicklighetsbana med cykel för barn
  • Cykeldekorationsverkstad för barn
  • Orienteringsspel för klimatsmarta motionerare för deltagare i alla åldrar (pris för dem som slutför spelet)
  • Träffa experter i luftkvalitet och buller
  • Frågesport och lottdragning
  • Servering av veganska varmkorvar (gratis varmkorv och saft för 300 första besökare)

Färdsättet spelar en roll

Mobilitetsveckan utmanar att tänka på ens egna färdvanor, olika sätt att röra sig och förmånerna med hållbar rörlighet. I Helsingforsregionen görs över hälften (52 %) av alla resor med hållbara färdsätt, det vill säga till fots, med cykel eller med kollektivtrafik.

– Ett hållbart färdsätt är ett val för miljöns, de andra stadsbornas och ens egen hälsas bästa. Genom att öka hållbara färdsätt i staden kan vi till exempel minska luftföroreningarna och bullret i Helsingfors. Bilfria dagen är ett bra tillfälle att utmana en själv och ens närmaste krets att oftare använda hållbara färdsätt i vardagen eller pröva på nya sätt att röra sig, såsom en elcykel, uppmuntrar chefen av enheten för miljöskydd och styrning Laura Walin från Helsingfors stads miljötjänster.

Hållbar rörlighet kan även främjas inom bostadsbolaget

Ju lättare det är att i vardagen ta sig till exempel till butiken, arbetet eller skolan på ett hållbart sätt, desto sannolikare är det att folk gör så. Lösningar som underlättar vardagen, såsom ellastcyklar, är dock stora investeringar. I bostadsbolag kan man främja invånarnas hållbara rörlighetsval genom att skaffa fordon för gemensamt bruk. Bostadsbolag kan även samarbeta: till exempel som en del av Circular Green Blocks-projektet i Drumsö som främjar cirkulär och delningsekonomi prövade man i tio bostadsbolag att ha gemensamma ellastcyklar för hela kvarteret. Tidigare i projektet prövade man på ett bostadsbolags gemensamma elcyklar och släpkärra för barn.

– Bostadsbolag innehar en nyckelposition när det gäller att möjliggöra invånarnas hållbara rörlighetsval. Vi i Circular Green Blocks-projektet har märkt att nu när stadsborna har upptäckt ellastcyklarna för gemensamt bruk, använder de dem ivrigt. Cykling är ett utmärkt sätt att röra sig i staden på ett hållbart sätt, berättar chefen för klimatenheten Sanna Tiainen-Erkkilä från Helsingforsregionens miljötjänster (HRM).