Med hjälp av deltagande budgetering lyckades man ordna mer ledd motion för skolelever

Förslaget som heter Fler motionshobbyer för barn i skolåldern fick hela 4 675 röster i omröstningsskedet i OmaStadis andra omgång i oktober 2020.
Fysisk aktivitet är viktig för barnets tillväxt och utveckling. Bild: Kimmo Brandt.
Fysisk aktivitet är viktig för barnets tillväxt och utveckling. Bild: Kimmo Brandt.

Syftet med förslaget var att öka mängden hobbyverksamhet med låg tröskel och nå ut till barn som inte är intresserade av motion i tävlingsanda. Syftet var en förmånlig eller helt kostnadsfri hobby vid en bekant närskola. Man önskade ett bredare utbud av grenar, så att unga motionärer skulle hitta en gren som passar dem. 

Förslaget innehöll även en tanke om att fortsätta och utvidga EasySport-verksamheten under läsåren 2022–2023. För att få ett så mångsidigt grenutbud som möjligt och en verksamhet som är regionalt omfattande förutsatte att idrottsföreningar och företag inom motionsbranschen skulle medverka i verksamheten. 

EasySport-verksamhet har ordnats i Helsingfors sedan 2010. Den ordnas av staden och är regelbunden verksamhet med låg tröskel för elever i årskurs 3–6 och strävar efter att främja motion för barn. Innehållet i och platserna för motionspassen som erbjuds kan variera något under olika terminer, berättar enhetschefen Miia Partinen.

EasySport-motionsklubbarna lockar elever i skolåldern att röra på sig

Under höstterminen 2023 har man via projektet lyckats utvidga med 10 EasySport-hobbygrupper på olika håll i staden. EasySport-verksamheten har utvidgats med OmaStadi-finansiering och fortsätter till slutet av maj 2024. Ett exempel på den är EasySport-klubben som verkar i Mellungsbacka i lågstadieskolan Laakavuoren ala-asteen koulu.

EasySport-grupperna i Mellungsbacka får finansiering från OmaStadi-projektet och har träffats varje onsdag under höst- och vårterminerna. Till exempel har gruppen med elever i årskurs 3–4 flest besökare, det vill säga cirka femton barn, specialgruppen har haft cirka sju barn och gruppen för elever i årskurs 5–6 har som mest haft fem deltagande barn. Passen leds av motionsledare Jessica Mäkinen och hjälpledare Sanni-Mari Kaarto.

EasySport erbjuder ett mångsidigt och omfattande grenutbud runtom i Helsingfors. Du kan komma till passen i vilket skede som helst, utan separat anmälan.

– Bläckfisken, brännboll, plocka svansen, het potatis, kull, fotboll, ropar barnen som förslag till ledarna. I gymnastiksalen på lågstadieskolan Laakavuoren ala-asteen koulu har en del av klubbdeltagarna hunnit klättra upp på ribbstolarna och en del springer runt i salen. Det är roligt att röra på sig när ledarna ser till säkerheten. 

Fysisk aktivitet är viktig för barnets tillväxt och utveckling

Mäkinen leder EasySport-klubbar och anser att motionsövningar för barn är oerhört viktiga. Barn som rör på sig orkar koncentrera sig och lyssna bättre. De lär sig fungera i grupp, efterleva regler, ta hänsyn till andra och får nya vänner. För många är en smidig hobby efter skoldagen ett bättre alternativ än en eftermiddag ensam hemma.

Enligt Mäkinen är det viktigt att skoleleverna får röra på sig och spela och leka. Hon önskar att barn skulle modigt våga delta i klubbarna, för då kommer de med i hobbyverksamheten. 

– När man som barn får glada erfarenheter av motion, lönar det sig även senare i livet, berättar Mäkinen.

Barnen och ledarna önskar att EasySport-klubbarna fortsätter även i framtiden

EasySport-verksamhet ordnas i huvudsak i samarbete med idrottsföreningar i Helsingfors. För detta har verksamheten permanent finansiering. Syftet med verksamheten är att när barnet blir engagerat i att utöva motion, kan hen, om hen vill, börja utöva hobbyn via idrottsföreningen.

I föreningarna har barnen bland annat möjlighet att utöva sina färdigheter i grenen i större utsträckning samt delta i träningarna flera gånger i veckan. Under och efter coronapandemin har allt färre idrottsföreningar haft möjlighet att ingå ett samarbete. Med OmaStadi-finansiering har man haft möjlighet att anställa en separat motionsledare för att leda EasySport-passen. På det här sättet har man lyckats öka utbudet av pass betydligt. 

Under perioden 2–15 oktober kan Helsingforsborna i OmaStadi lämna in sina idéer om hur staden ska spendera 8,8 miljoner euro.