Osallistuvan budjetoinnin avulla saatiin koululaisille lisää ohjattua liikuntaa

Lisää liikuntaharrastuksia kouluikäisille -niminen ehdotus sai OmaStadin toisen kierroksen äänestysvaiheessa lokakuussa 2020 jopa 4675 ääntä. 
Liikunta tekee hyvää koululaisille. Kuva: Kimmo Brandt.
Liikunta tekee hyvää koululaisille. Kuva: Kimmo Brandt.

Ehdotuksen tarkoitus oli lisätä matalan kynnyksen harrastustoimintaa ja tavoittaa lapset, jotka eivät ole kiinnostuneet liikunnasta kilpailumielessä. Tavoitteena oli edullinen tai kokonaan maksuton harrastus tutulla lähikoululla. Lajeihin toivottiin valikoimaa, jotta nuoret liikkujat löytäisivät itselleen sopivan lajin. 

Ehdotus sisälsi myös ajatuksen EasySport-toiminnan jatkamisesta ja laajentamisesta lukuvuosina 2022–2023. Lajivalikoiman saaminen mahdollisimman monipuoliseksi ja toiminta alueellisesti kattavaksi edellytti sitä, että urheiluseurat ja liikunta-alan yritykset lähtisivät mukaan toimintaan. 

EasySport toimintaa on järjestetty Helsingissä vuodesta 2010 lähtien. Se on kaupungin järjestämää, vakituista matalan kynnyksen toimintaa 3.–6.-luokkalaisille, joka tähtää lasten liikkumisen edistämiseen. Tarjottavien liikuntatuntien sisällöt ja paikat voivat hieman vaihdella eri kausina, kertoo yksikön päällikkö Miia Partinen.

EasySport-liikuntakerhot houkuttelevat kouluikäisiä liikkumaan

Syyslukukaudelle 2023 on hankkeen kautta saatu lisättyä 10 EasySport-harrasteryhmää eri puolille kaupunkia. OmaStadi -rahoituksella laajennettu EasySport -toiminta jatkuu vuoden 2024 toukokuun loppuun. Näistä yksi esimerkki on Mellunmäessä Laakavuoren ala-asteella toimiva EasySport-kerho.

Omastadi-hankkeesta rahoituksen saavat Laakavuoren EasySport-ryhmät ovat kokoontuneet syys- ja kevätlukukauden ajan aina keskiviikkoisin. Esimerkiksi 3.–4. luokkalaisten ryhmässä on eniten kävijöitä eli noin viistoista lasta, erityisryhmässä noin seitsemän lasta ja 5.–6. luokkalaisten ryhmässä on käynyt enimmillään viisi lasta. Tunteja ohjaavat liikunnanohjaaja Jessica Mäkinen ja apuohjaaja Sanni-Mari Kaarto.

EasySport tarjoaa monipuolista ja laajaa lajitarjontaa ympäri Helsinkiä. Tunneille voi tulla mukaan missä vaiheessa tahansa, ilman erillistä ilmoittautumista.

– Mustekalaa, polttopalloa, ketunhäntää, kuumaa perunaa, patsashippaa, futista! ehdottavat lapset kilpaa ohjaajilleen.

Laakavuoren ala-asteen liikuntasalissa osa kerholaisista on ehtinyt kiivetä puolapuille ja osa juoksee salissa. On mukavaa liikkua, kun ohjaajat huolehtivat turvallisuudesta. 

Liikkuminen on tärkeää lapsen kasvulle ja kehitykselle

 
EasySport kerhoja ohjaava Mäkinen pitää lasten liikuntaharrastusta erittäin tärkeänä. Liikkuvat lapset jaksavat paremmin keskittyä ja kuunnella. He oppivat toimimaan ryhmissä, noudattamaan sääntöjä, huomioimaan muita ja saavat uusia ystäviä. Monille sujuva harrastus koulupäivän jälkeen on parempi vaihtoehto kuin iltapäivä yksin kotona.

Mäkisen mukaan on tärkeää, että koululaiset pääsevät liikkumaan ja pelaamaan. Hän toivoo, että kerhoihin osallistuttaisiin rohkeasti, jolloin lapset pääsisivät mukaan harrastustoimintaan. 

– Kun lapsena saa iloisia kokemuksia liikunnan parissa, niin se kantaa myöhemmällä iälläkin, kertoo Mäkinen.

Lapset ja ohjaajat toivovat EasySport-kerhojen jatkuvan tulevaisuudessakin

EasySport-toimintaa järjestetään pääosin yhteistyössä helsinkiläisten liikuntaseurojen kanssa. Tähän toiminnalla on vakituinen rahoitus.

Tavoitteena toiminnassa on, että innostuttuaan liikunnan harrastamisesta, lapsi voisi halutessaan siirtyä liikuntaseuraan harrastamaan. Seuroissa lapsilla on muun muassa mahdollisuus harjoitella lajitaitoja pidemmälle sekä osallistua useamman kerran viikossa harjoituksiin.

Koronapandemian aikaan ja sen jälkeen yhä harvemmalla liikuntaseuralla on ollut mahdollisuus lähteä yhteistyöhön mukaan. Oma Stadin rahoituksella on ollut mahdollisuus palkata erillinen liikunnanohjaaja EasySport-tuntien ohjaamiseen. Tällä tavoin on voitu lisätä tuntitarjontaa merkittävästi. 

Helsinkiläiset voivat OmaStadissa ideoida ehdotuksia 2.–15. lokakuuta siitä, miten kaupunki käyttää 8,8 miljoonaa euroa.