Malminkartanon kirjasto saa uudet tilat tulevalle Malminkartanon sydän -kampukselle

Malminkartanon Piianpuiston läheisyyteen on suunnitteilla lukion, yläasteen, ala-asteen, esikoulun sekä Helsingin kaupunginkirjaston toimipisteen käsittävä kampus, Malminkartanon sydän. Kesällä 2024 kaupunkilaiset pääsevät osallistumaan Malminkartanon kirjaston uudisrakennuksen ja kirjaston tulevien palveluiden ideointiin ja hahmotteluun.
Kesän 2024 aikana Malminkartanon asukkaat, yhteisöt ja kumppanit pääsevät mukaan kirjaston tulevien palveluiden ja tilojen suunnitteluun.  Kuva: Lille Santanen
Kesän 2024 aikana Malminkartanon asukkaat, yhteisöt ja kumppanit pääsevät mukaan kirjaston tulevien palveluiden ja tilojen suunnitteluun. Kuva: Lille Santanen

Malminkartanon sydän -kampuksen suunnittelu etenee. Puustellinaukiota nykyisin reunustava Malminkartanon ala-asteen rakennus perusparannetaan ja laajennetaan siten, että Malminkartanon ala-asteen lisäksi rakennukseen sijoittuvat Apollon yhteiskoulun lukio ja yläaste sekä esikoulu.  

Malminkartanon kirjasto saa kampusalueelle oman, hartaasti kaivatun uudisrakennuksensa. Kirjaston nykyiset tilat eivät palvele muuttuneita tarpeita ja uuden kampuksen myötä edelleen monipuolistuvaa, kasvavaa käyttäjäkuntaa. Uudistunut kirjasto tavoittaa Malminkartanon ja lähialueiden asukkaat ja toimijat nykyistä laajemmin ja monipuolisemmin.  

Lasten, perheiden ja nuorten palvelut ja tilat ovat Malminkartanon uudessa kirjastossa keskeisessä roolissa. Tavoitteena on, että uusi kirjasto tavoittaa ja toivottaa entistä paremmin tervetulleeksi myös alueen senioriväestön. Kirjasto palvelee asukkaita monikielisesti.

Julkista, asukkaiden ja yhteisöjen käytössä olevaa tilaa on Malminkartanossa tällä hetkellä niukasti. Uuden kirjaston suunnittelussa halutaan panostaa yhteisöllisyyden ja omaehtoisen toiminnan mahdollistamiseen ja tukemiseen alueella. Kirjaston suunnittelussa ovat mukana myös alueen kulttuuri- ja nuorisopalvelut.  

Malminkartanon sydän -kampushanke kokonaisuudessaan tähtää myös liikkumis- ja harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen alueella. Tähän tavoitteeseen myös kirjasto pyrkii tiloillaan ja palveluillaan omalta osaltaan vastaamaan.

Kesän 2024 aikana Malminkartanon asukkaat, yhteisöt ja kumppanit pääsevät mukaan kirjaston tulevien palveluiden ja tilojen suunnitteluun. Näkemyksiä kaivataan myös potentiaalisilta kirjaston asiakkailta - heiltä, jotka eivät toistaiseksi ole kirjaston aktiivikävijöihin kuuluneet. Mikä saisi tulemaan kirjastoon?

Voit kertoa näkemyksiäsi ja toiveitasi kirjaston suunnittelusta elokuun loppuun mennessä. Kesän aikana asukkaita ja kumppaneita otetaan mukaan kirjaston suunnitteluun myös esimerkiksi haastattelemalla. Kirjaston keskeiset nykyiset sekä potentiaaliset kävijä- ja sidosryhmät kuten lapset ja nuoret pääsevät mukaan tilojen ja palveluiden ideointiin myös erikseen järjestettävissä työpajoissa. 

Osallistu ja vaikuta Malminkartanon kirjaston suunnitteluun(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Malminkartanon sydän -kampushankkeen alustava aikataulu:

  • Kampuksen hankesuunnittelu, viitesuunnittelu ja asemakaavan muutos 6/2023–9/2025  
  • Asukkaiden ja sidosryhmien kuuleminen Malminkartanon kirjaston uudisrakennuksen suunnittelussa 5–9/2024
  • Kampuksen yleis- ja toteutussuunnittelu 3/2025–7/2027  
  • Rakentaminen 3/2026–6/2029  
  • Kirjaston käyttöönotto 8/29