Läsåret börjar i Helsingfors: ”Välbefinnande främjar lärande”

Stadens finsk- och svenskspråkiga grundskolor och gymnasier startar höstterminen torsdagen den 10 augusti.
Bild: Adobe Stock

– Under detta läsår satsar vi särskilt på att stärka elevernas emotionella och kommunikativa färdigheter, samt på att utveckla elevernas läsförmåga. Utöver arbetet för elevers välbefinnande arbetar vi även aktivt för personalens och ledarnas välmående. Våra fokusområden är härledda ur sektorns strategiska mål, och är gemensamma för alla de svenska skolorna i Helsingfors. Genom det kan skolorna i arbetet få stöd av varandra, men stöds även aktivt av våra svenska, samt sektorns övriga sakkunniga, säger chefen för den grundläggande utbildningen Niclas Rönnholm.

Grundexamensstuderande vid det finska yrkes- och vuxeninstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto och studerande i utbildning som handleder för examensutbildning, det vill säga Hux-utbildningen, inledde sina studier redan den 2 augusti.

Höstterminen på det finska vuxengymnasiet Helsingin aikuislukio börjar på fredagen den 25 augusti och på Tölö gymnasiums vuxenlinje den 28 augusti.

Helsingfors satsar på välbefinnande och läskunnighet

Välbefinnande är en av de strategiska spjutspetsarna för Helsingfors fostran och utbildning under denna strategiperiod.

– Lärande skapar välbefinnande, och välbefinnande stödjer i sin tur lärande, betonar Rönnholm.

Även under detta läsår samarbetar sektorn för fostran och utbildning med kultur- och fritidssektorn för att erbjuda elever hobbyn i enlighet med Helsingforsmodellen.  

Staden satsar också på att stärka läskunnigheten och öka läsningen i skolor och daghem. Arbetet görs tillsammans med närbiblioteken.

– Vi önskar alla elever, vårdnadshavare och skolornas personal en bra början på läsåret, säger Niclas Rönnholm.

Nästan 100 000 dagis- och förskolebarn samt elever och studerande

I Helsingfors stads småbarnspedagogik och förskoleundervisning deltar 27 000 barn, varav 2 568 barn går till daghemmet för första gången i augusti. Det finns över 47 000 barn och ungdomar inom den grundläggande utbildningen. Staden gör också ett nära samarbete med privata utbildningsanordnare.

Stadens gymnasier har cirka 10 000 studerande, och antalet studerande vid Stadin ammatti- ja aikuisopisto är nästan 20 000. Man kan söka till andra stadiet under hela året i den kontinuerliga ansökan.

I det finska arbetarinstitutet Helsingin työväenopistos och Arbis kurser deltar cirka 100 000 personer varje år. Kursanmälan pågår och studierna startar den 4 september.