Kronbroarna vann tävlingen Årets gatuarbete

Kronbroarna-alliansens delprojekt i Hagnäs belönades som årets gatuarbete i Helsingfors. Projektet Från Fiskehamnen till Böle mellan Gamla vintervägen och Gäddviksgatan samt gatuarbetena på Mannerheimvägen belönades med hedersomnämnanden. Tävlingen ordnas av Helsingfors stad och dess syfte är att hitta byggarbetsplatser där bland annat de tillfälliga rutterna, kommunikationen och tillgängligheten har skötts på ett exemplariskt sätt med tanke på alla som rör sig på gatan.
Kronbroarna-alliansens delprojekt.
Kruunusillat-raitiotie yhdistää Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman Hakaniemeen vuonna 2027. Samalla syntyy uusi merellinen reitti myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Kuva: Kruunusillat-raitiotie Bild: Spårväg Kronbroarna

”På Kronbroarnas byggarbetsplats har man en ambitiös attityd till allt man gör – sakerna sköts bra på den krävande byggarbetsplatsen som är utmanande med tanke på trafiken. Fotgängare och cyklister har beaktats med bra skyltning som visar vägen till olika stadsdelar och platser. Viljan att bli bättre varje år belönas nu med det första priset”, gratulerar juryns ordförande Kari Pudas, teknisk direktör vid Helsingfors stadsmiljösektor.

Dessutom berömdes Kronbroarnas delprojekt i Hagnäs för det lyckade vinterunderhållet av trafikarrangemangen samt den insiktsfulla och utmärkta kommunikationen.

”Vi är väldigt stolta över vår seger i tävlingen Årets gatubyggarbetsplats. Det är verkligen fint att stadsborna lagt märke till vår genuina vilja att arbeta för deras bästa och kontinuerligt utveckla verksamheten på vår byggarbetsplats och att Alliansen får beröm för detta arbete även i form av denna seger. Hagnäs är en verkligt utmanande plats för gatuarbeten, men med rätt attityd och lösningsinriktat fokus har vi lyckats. Jag tackar juryn å hela Alliansens vägnar för denna fantastiska ära och även våra anställda, som jobbat i Hagnäs, för att de igen gjort ett så storartat jobb!”, säger projektchef för Kronobroarna Laura Saarlo.

Kronbroarnas entreprenörer är YIT Suomi Oy och NRC Group Finland Oy. Projektet beställs av Helsingfors stad.

Hedersomnämnandena gick till gatuarbetena på Mannerheimvägen samt projektet Från Fiskehamnen till Böle: byggandet av spårvägen och gatorna på Hermanstads strandväg mellan Gamla vintervägen och Gäddviksgatan.

Gatuarbetena på Mannerheimvägen berömdes för den goda proaktiva kommunikationen – i synnerhet prisades användningen av ett byggplatsråd. Rådet består av invånare och dess mål är att genom diskussion samla en bred förståelse av byggarbetsplatsens konsekvenser för olika stadsbor samt att tillsammans utveckla lösningar för att göra vardagen smidig. 

Tävlingens jury berömde projektet Från Fiskehamnen till Böle för bland annat beaktandet av barn med tanke på såväl säkerheten som trivseln, som har förbättrats genom omfattande trafikstyrning och genom att öka säkerheten på skyddsvägar.

Priserna delades ut på Helsingfors stadshus den 3 oktober. I juryn deltog Infra ry, Rakli, Invalidförbundet, Synskadades förbund, Helsingforsregionens handelskammare, HRT, HRM och Helsingfors stad. Tävlingen koordineras av Ramboll.

Byggarbetsplatserna sparrades under tävlingen

Helsingfors stad ordnade tävlingen Årets gatuarbete för tredje gången. Målet med tävlingen är att utveckla och dela goda byggarbetsplatspraxis mellan aktörerna inom branschen. Syftet är att arrangemangen, skyltningen och de tillfälliga rutterna på byggarbetsplatsen är lyckade och fungerande för alla som rör sig på gatan.

Kvalitetskontrollörer utförde en första gallring och valde nio byggarbetsplatser till tävlingen. I år fokuserade tävlingen på infrastrukturprojekt med en stor inverkan på Helsingfors – med tanke på såväl deras storlek som betydelse. Dessutom hade stadsborna möjlighet att föreslå byggarbetsplatser till tävlingen. Största delen av de byggarbetsplatser som stadsborna föreslog hade redan granskats av juryn.

Bedömningsjuryn besökte alla nio byggarbetsplatser och observerade bland annat byggarbetsplatsens tillfälliga trafikarrangemang, avgränsning, tillgänglighet, ordning, säkerhet, kommunikation och helhetsintryck. Juryn föreslog utvecklingsobjekt för byggarbetsplatserna och uppföljde dessa under tävlingen.