Kriterierna för specialsimkortet till Helsingfors simhallar förnyas

Kultur- och fritidsnämnden i Helsingfors har beslutat att specialsimkort från och med den 1 mars 2024 ska, istället för att baseras på enskilda diagnosgrupper, beviljas till de helsingforsare som har en betydande funktionsnedsättning på grund av en permanent skada eller en långvarig sjukdom. Framöver kan personer som innehar parkeringstillstånd för rörelsehindrade, parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning, synskadekort, EU:s funktionshinderkort eller ett taxikort som beviljats för färdtjänst enligt handikappservicelagen få ett specialsimkort.
Specialsimkort beviljas till de helsingforsare som har en betydande funktionsnedsättning på grund av en permanent skada eller en långvarig sjukdom. Bild: Aki Rask
Specialsimkort beviljas till de helsingforsare som har en betydande funktionsnedsättning på grund av en permanent skada eller en långvarig sjukdom. Bild: Aki Rask

Med specialsimkortet avses att erbjuda förmånliga motionsmöjligheter till personer med funktionsnedsättningar eller långvariga sjukdomar. Förmånen har tidigare erbjudits utifrån vissa medicinska diagnoser eller beteckningar på FPA-kortet, vilket har lett till att idrottstjänsterna har mottagit känsliga personuppgifter från kunderna. I fortsättningen kan man skaffa ett specialsimkort oberoende av sjukdom, förutsatt att man har en betydande funktionsnedsättning.

– Uppdateringen av kriterierna för specialsimkortet är inte en sparåtgärd. Det primära syftet med förändringen är att garantera jämlik behandling av stadsborna. Dessutom behöver man i fortsättningen inte presentera hälsouppgifter som omfattas av integritetsskyddet för att få ett specialsimkort, säger Tuuli Salospohja, idrottstjänstchef vid Helsingfors idrottstjänster. 

Specialsimkortet kommer även framöver att beviljas till personer med funktionsnedsättning, eftersom dessa individer rör sig mindre än andra helsingforsare och har störst nytta av mer motion. Dessa personer har även mer begränsade möjligheter än andra stadsbor att utnyttja stadens övriga förmånliga och avgiftsfria motionsmöjligheter. Enskilda sjukdomar och beteckningar på FPA-kortet kommer därför att tas bort från kriterierna.

Från och med den 1 mars 2024 kan specialsimkortet beviljas till personer som innehar parkeringstillstånd för rörelsehindrade, parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning, synskadekort eller ett taxikort som beviljats för färdtjänst enligt handikappservicelagen. EU:s funktionshinderkort har dessutom lagts till som ett nytt beviljandekriterium, vilket förväntas främja möjligheterna särskilt för de helsingforsare som har en funktionsnedsättning men som inte tidigare har haft den nödvändiga diagnosen för att skaffa ett specialsimkort.

Specialsimkortet är giltigt i ett år från och med inköpsdagen i alla simhallar(Länk leder till extern tjänst) och friluftsbad i Helsingfors stad samt i Urheiluhallit Oy:s simhallar. Specialsimkortet kan även användas vid gymmen i simhallarna i Östra centrum, Jakobacka och Britas samt i gymmet vid Simstadions friluftsbad. Kortet kostar 60 euro + 4 euro för ett personligt laddbart passerkontroll- och kundkort. Användningen av kortet är begränsad till högst en gång per dag. Specialsimkortet är giltigt i ett år från inköpsdagen, precis som tidigare.

Specialsimkort som lösts ut innan kriterierna ändrats är giltiga i ett år från och med inköpsdagen. När kunden förnyar sitt specialsimkort nästa gång måste hen visa upp ett intyg enligt de nya kriterierna. Priset för specialsimkortet kommer inte att ändras i samband med ändringen.
 

Kriterierna för beviljande av specialsimkortet utvärderas av en arbetsgrupp
 

En multiprofessionell arbetsgrupp för specialsimkortet utvärderar regelbundet kriterierna för beviljande av specialsimkortet samt initiativ och förslag gällande dem för kultur- och fritidsnämndens beslutsfattande. För förnyandet av kriterierna för specialsimkortet har man hört bland annat handikapp- och långtidssjukdomsorganisationer och konsulterat medicinska experter i enlighet med rekommendationerna God medicinsk praxis.