Helsingin uimahallien erityisuimakortin kriteerit uudistuvat

Helsingin kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt, että 1.3.2024 alkaen erityisuimakortti myönnetään yksittäisten diagnoosiryhmien sijasta niille helsinkiläisille, joilla on pysyvästä vammasta tai pitkäaikaissairaudesta johtuva merkittävä toimintarajoite. Jatkossa erityisuimakortin voi saada henkilö, jolla on liikkumisesteisen pysäköintitunnus, vammaisen pysäköintilupa, näkövammaiskortti, EU:n vammaiskortti tai taksikortti, joka on myönnetty vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua varten.
Erityisuimakortti myönnetään niille helsinkiläisille, joilla on pysyvästä vammasta tai pitkäaikaissairaudesta johtuva merkittävä toimintarajoite. Kuva: Aki Rask
Erityisuimakortti myönnetään niille helsinkiläisille, joilla on pysyvästä vammasta tai pitkäaikaissairaudesta johtuva merkittävä toimintarajoite. Kuva: Aki Rask

Erityisuimakortilla on haluttu tarjota edullinen liikkumisen mahdollisuus vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille. Etu on aiemmin myönnetty toimintarajoitteisille henkilöille sekä tiettyjen sairauksien tai tiettyjen Kela-kortin tunnusten perusteella. Tämä  on johtanut tilanteeseen, jossa liikuntapalveluille on toimitettu arkaluontoisia terveystietoja. Jatkossa erityisuimakortin voi hankkia sairaudesta riippumatta, jos on merkittävä toimintarajoite.  

– Erityisuimakortin kriteereiden päivitys ei ole säästötoimenpide. Muutoksen ensisijainen tarkoitus on taata kaupunkilaisille yhdenvertainen kohtelu. Lisäksi jatkossa erityisuimakortin saadakseen ei tarvitse esittää yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia terveystietoja, sanoo liikuntapalvelupäällikkö Tuuli Salospohja Helsingin liikuntapalveluista.

Erityisuimakortti myönnetään jatkossakin henkilöille, joilla on merkittävä toimintarajoite, sillä nämä henkilöt liikkuvat muita helsinkiläisiä vähemmän sekä hyötyvät merkittävästi liikkumisen lisäämisestä. Näillä henkilöillä on myös muita kaupunkilaisia rajatummat mahdollisuudet hyödyntää kaupungin muita edullisia ja maksuttomia liikuntamahdollisuuksia. Sen sijaan kriteereistä poistetaan yksittäiset sairaudet ja Kela-kortin tunnukset.

1.3.2024 alkaen erityisuimakortin voi hankkia henkilö, jolla on liikkumisesteisen pysäköintitunnus, vammaisen pysäköintilupa, näkövammaiskortti tai taksikortti, joka on myönnetty vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua varten. Lisäksi uudeksi myöntämiskriteeriksi on lisätty EU:n vammaiskortti, mikä edistää arvioiden mukaan erityisesti niiden helsinkiläisten mahdollisuuksia hankkia erityisuimakortti, joilla on toimintakyvyn rajoite, mutta ei aiemmin ole ollut tarvittavaa diagnoosia.

Erityisuimakortti on voimassa kaikissa Helsingin kaupungin uimahalleissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) ja maauimaloissa sekä Urheiluhallit Oy:n uimahalleissa vuoden ostopäivästä lukien. Erityisuimakortilla voi käyttää myös Itäkeskuksen, Jakomäen ja Pirkkolan uimahallien sekä Uimastadionin maauimalan kuntosaleja. Kortin hinta on 60 e + henkilökohtainen ladattava kulunvalvonta- ja asiakaskortti 4 e. Kortin käyttö on rajattu enintään yhteen kertaan päivässä (1 krt/pv). Erityisuimakortti on ostopäivästä alkaen voimassa vuoden kuten aiemminkin. 

Ennen 1.3.2024 lunastetut erityisuimakortit ovat voimassa vuoden ostopäivästä. Seuraavan kerran erityisuimakortin uintiaikaa uusiessaan asiakkaan on esitettävä todistus uusien kriteereiden mukaisesti. Erityisuimakortin hinta ei tule muutoksen yhteydessä muuttumaan.

Erityisuimakortin myöntämiskriteerejä arvioi erikoisuimakorttityöryhmä

Moniammatillinen erityisuimakorttityöryhmä arvioi säännöllisesti erityisuimakortin myöntämiskriteereitä ja niihin tulleita aloitteita ja ehdotuksia kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätöksentekoa varten.