Koncernsektionen hörde aktuella översikter över Helsingfors Hamn och Apotti

Vid sammanträdet den 18 september hörde stadsstyrelsens koncernsektion aktuella översikter över Helsingfors Hamn Ab och Oy Apotti Ab. Koncernsektionen antecknade översikterna.
Kaksi henkilöä istuu Eteläsatamassa.
Bild: Eetu Ahanen

Helsingfors Hamn administrerar Södra hamnen, Skatudden, Västra hamnen och Nordsjö hamn. Staden är ensam ägare till bolaget. 

Apotti producerar tjänster för sina ägare i anknytning till social- och hälsovårdens kund- och patientdatasystem till självkostnadspris. Apotti ägs av HUS-sammanslutningen, Helsingfors stad och välfärdsområdena i Nyland, det vill säga Vanda och Kervo, Västra Nylands, Östra Nylands och Mellersta Nylands välfärdsområden. Helsingfors äger 35,7 procent av aktierna i bolaget.

Dessutom behandlade och antecknade koncernsektionen sammanslutningsrapporten 2/2023. Koncernsektionen följer upp verksamheten och lönsamheten i stadens dottersammanslutningar med hjälp av regelbundna uppföljningsrapporter.

Alla beslut och eventuella omröstningar från koncernsektionens sammanträde den 18 september kan läsas i beslutsmeddelandet (på finska). Beslutsmeddelandet finns på webbsidan med koncernsektionens handlingar.