Kom och hör hur man främjar delaktighet i skolorna och läroanstalterna i Helsingfors

Biträdande borgmästare för fostrans- och utbildningssektorn Johanna Laisaari ordnar den 24 november seminariet Osallisuus kouluissa ja oppilaitoksissa som behandlar delaktighet i skolorna och läroanstalterna. Under seminariet diskuterar man delaktigheten ur elevernas, vårdnadshavarnas och de skolanställdas synvinkel.
Följa seminariet "Osallisuus kouluissa ja oppilaitoksissa" som direktsändning på Helsingforskanalen. Bild: Jussi Hellsten
Följa seminariet "Osallisuus kouluissa ja oppilaitoksissa" som direktsändning på Helsingforskanalen. Bild: Jussi Hellsten

- Delaktigheten är alltid ett viktigt tema, men den förnyade delaktighetsplan för fostrans- och utbildningssektorn som publicerades i höst gör temat ännu aktuellare. I slutet av temaveckan för barnets rättigheter är det bra att stanna för ett ögonblick och fundera tillsammans på hur barnens och de ungas delaktighet ännu bättre kunde genomföras, säger biträdande borgmästare Laisaari.

Syftet med delaktighetsplanen för fostrans- och utbildningssektorn är att stödja och stärka uppfyllandet av sektorns lagstadgade skyldigheter, såsom samarbetet mellan hem och skola, barnets rättigheter till delaktighet och hörande av kommuninvånarna, samt att främja verksamheten i enlighet med läroplanen inom hela sektorn. Samtidigt främjar planen genomförandet av den nationella barnstrategin och stärker modellen för Barnvänlig kommun.

I början av seminariet hörs två sakkunniganföranden om barnens och de ungas delaktighet. Talarna är barnombudsman Elina Pekkarinen och utvecklingschef för Institutet för hälsa och välfärd Jenni Helenius.

I paneldiskussionen diskuteras hur delaktigheten genomförs i skolorna och läroanstalterna i Helsingfors ur synvinkeln för eleverna i grundskoleålder och studerandena på andra stadiet samt lärarna. Paneldiskussionen leds av vice ordförande för Helsingin Vanhemmat (HELVARY ry) Sanna Valtonen.
 
Man kan följa seminariet som direktsändning på Helsingforskanalen(Länk leder till extern tjänst) den 24 november från och med kl. 13.15. Kom med och hör hur vi kan tillsammans främja delaktighet i Helsingfors.