Hoppa till huvudinnehåll

Kårkullas tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning har överförts till Helsingfors stad

Kårkullas tjänster för boende och dagverksamhet samt rådgivning för personer med funktionsnedsättningar blev en del av Helsingfors stads tjänster från början av 2023. Omkring 70 anställda och 200 klienter överförs till stadens tjänster.
Pidetään käsiä puun rungon päällä

Tre boendeenheter med omkring 80 invånare, två enheter för dagverksamhet med omkring 100 klienter samt rådgivningen för personer med funktionsnedsättningar har överförts från Kårkulla till Helsingfors stad. Omkring 70 anställda arbetar inom tjänsterna.

Kårkulla var ett svenskspråkigt specialomsorgsdistrikt som lades ner när välfärdsområdena inledde sin verksamhet i januari. Anordnaransvaret för specialomsorgsdistriktets tjänster överfördes till Helsingfors stad och de nya välfärdsområdena på grund av en lagändring. 

I tvåspråkiga välfärdsområden ska social- och hälsovårdstjänsterna ordnas på både finska och svenska så att klienten får dem på det språk hen väljer. De klienter som överförs är svenskspråkiga.

Överföringen av Kårkullas boendetjänster samt arbets- och dagverksamhet till välfärdsområdena har inte krävt några åtgärder eller särskilda arrangemang av klienterna, deras närstående eller de anställda. 
-    Vi hälsar Kårkullas personal varmt välkommen till arbetet med personer med funktionsnedsättningar inom social- och hälsovårds- samt räddningsväsendet i Helsingfors stad, där de får fortsätta sitt viktiga arbete för våra klienter, säger Kristiina Räihä, ställföreträdande direktör för arbetet med personer med funktionsnedsättningar.