Kehitysvammaisten palvelut Kårkullassa siirtyivät Helsingin kaupungille

Asumisen ja päiväaikaisen toiminnan palvelut sekä vammaisneuvola Kårkullassa siirtyivät osaksi Helsingin kaupungin palveluita vuoden 2023 alusta. Kaupungin palveluihin siirtyy noin 70 työntekijää sekä 200 asiakasta.
Pidetään käsiä puun rungon päällä

Helsingin kaupungille siirtyy Kårkullan kolme asumisyksikköä, joissa on noin 80 asukasta, kaksi päivätoimintayksikköä, joissa on noin 100 asiakasta sekä vammaisneuvola. Työntekijöitä palveluissa on yhteensä noin 70. 

Kårkulla oli ruotsinkielinen erityishuoltopiiri, joka lakkautettiin hyvinvointialueiden aloittaessa tammikuussa. Erityishuoltopiirien palveluiden järjestämisvastuu siirtyi lakimuutoksen myötä Helsingin kaupungille ja uusille hyvinvointialueille. 

Kaksikielisellä hyvinvointialueella sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestettävä sekä suomeksi että ruotsiksi, ja siten, että asiakas saa ne valitsemallaan kielellä. Siirtyvä asiakaskunta on ruotsinkielistä.

Kårkullan asumispalvelujen sekä työ- ja päivätoiminnan siirtyminen osaksi hyvinvointialueita ei ole edellyttänyt asiakkaita, heidän läheisiltään tai työntekijöiltä toimia tai erityisiä järjestelyjä. 
-    Toivotamme Kårkullan henkilöstön lämpimästi tervetulleeksi Helsingin sosiaali- ja terveys- ja pelastustoimialan vammaistyöhön jatkamaan tärkeää työtä asiakkaidemme hyväksi, sanoo vs. vammaistyön johtaja Kristiina Räihä.