Nya kvoter och bestämmelser för fiske

Nya regleringsåtgärder för fiske i enlighet med skötsel- och användningsplanen för Helsingfors-Esbo fiskeriområde träder i kraft den 1 januari 2024.
Kalastajan kädet ja avokelavirveli lähikuvassa.
Bild: Konsta Linkola

Allt fiske förutom mete är förbjudet 15.5–15.6 i Gammelstadsviken, Botbyviken och Bredviken. Förbudet gäller dock inte Gammelstadsforsens lugnvatten, som kräver specialtillstånd. Dessutom är fiske med nät och ryssja förbjudet 15.8–30.11 vid Finnobäckens, Gräsaåns och Krabbäckens mynningar samt i Esboviken.

De nya bestämmelserna för fiske i Helsingfors stads vattenområden gäller bland annat fångstkvoten för gös och handredskapsfiske av havsöring. Fångstkvoten för gös från och med 1.1.2024 är 3 st./dygn (med undantag för kommersiellt fiske och nätfiske). Handredskapsfiske av havsöring är från och med 1.1.2024 tillåtet endast med drag som har en högst trearmad krok utan hullingar eller två enkelkrokar utan hullingar.

Med undantag för kommersiellt fiske får högst fyra nät användas för nätfiske från och med 1.1.2024. Dessutom ökar knutavståndet för nätfiske till 55 millimeter och minimimåttet för gös till 45 centimeter om två år, det vill säga från och med början av 2026.

Den övre åldersgränsen för fiskevårdsavgiften höjs 

Fiskevårdsavgiften berättigar till fiske med ett drag, för fiske med fångstredskap och fiske med flera spön behövs därtill tillstånd av vattenområdets ägare (till exempel för fiske i forsar och i Gammelstadsforsens lugnvatten samt fiske med flera spön).

Från och med 2024 är alla personer i åldern 18–69 skyldiga att betala fiskevårdsavgiften. Ett undantag är dock fiskare som hunnit fylla 65 år senast den 31.12.2023. 

Mer information om fiskevårdsavgiften finns på eraluvat.fi/se/fiske/fiskevardsavgift.html(Länk leder till extern tjänst)
Helsingfors stads fisketillstånd säljs endast på webben i tjänsten Kalakortti.com (Länk leder till extern tjänst)
Mer information om fiske finns på stadens webbplats under Friluftsliv, parker och naturområden (länk)
Mer information om fiskebegränsningar finns på kalastusrajoitus.fi(Länk leder till extern tjänst)