Jukka-Pekka Ujula vald till Helsingfors nya kanslichef

Stadsfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 13 september välja Jukka-Pekka Ujula till tjänsten som Helsingfors kanslichef.
Jukka-Pekka Ujula. Bild: Sakari Röyskö
Jukka-Pekka Ujula. Bild: Sakari Röyskö

Ekonomie och politices magister Jukka-Pekka Ujula valdes till tjänsten som Helsingfors kanslichef för en bestämd tid på sju år. Ujula har arbetat inom den kommunala sektorn under nästan hela sin karriär. Han har gedigen erfarenhet och har visat god förmåga att leda en stor offentlig organisation strategiskt och operativt. Tack vare sina tidigare uppdrag är han insatt såväl i rollerna som föredragande i stadsstyrelsen och chef för sektorcheferna som i samarbetet med de förtroendevalda.

Ujula har även lett flera viktiga förändringsprocesser, och tack vare sin långa erfarenhet av ledarskap inom stadsorganisationer har han medverkat i en mångfald av lokala, nationella och internationella nätverk som främjar stadspolitik och livskraft.

Den nuvarande kanslichefens tjänsteperiod går ut den 14 oktober. Man avtalar separat om när Ujula inleder sin tjänst.

Kanslichefen är Helsingfors stads högsta tjänsteinnehavare, som leder stadens centralförvaltning och är chef för stadskansliet, som lyder under stadsstyrelsen. Kanslichefen är också föredragande för stadsstyrelsen, dess sektioner och borgmästaren och är chef för stadens fyra sektorchefer. Kanslichefen har en central roll i ledningen av hela staden tillsammans med den övriga ledningsgruppen.