Jukka-Pekka Ujula on valittu Helsingin uudeksi kansliapäälliköksi

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 13. syyskuuta valita Helsingin kansliapäällikön virkaan Jukka-Pekka Ujulan.
Jukka-Pekka Ujula valittiin Helsingin kansliapäälliköksi kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.9.2023. Kuva: Sakari Röyskö
Jukka-Pekka Ujula valittiin Helsingin kansliapäälliköksi kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.9.2023. Kuva: Sakari Röyskö

KTM, VTM Jukka-Pekka Ujula valittiin Helsingin kansliapäällikön virkaan seitsemän vuoden määräajaksi. Lähes koko työuransa kuntasektorilla tehneellä Ujulalla on vahva kokemus ja hyvät näytöt suuren julkisorganisaation strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta. Rooli kaupunginhallituksen esittelijänä ja toimialajohdon esihenkilönä on hänelle aiemmista tehtävistä tuttua, samoin kuin luottamushenkilöiden kanssa tehtävä yhteistyö.

Ujula on myös johtanut useita merkittäviä muutosprosesseja ja on pitkäaikaisen kaupunkiorganisaation johtotehtävissä toimimisen kautta monipuolisesti osallistunut erilaisiin paikallisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin kaupunkipolitiikan ja elinvoiman edistämisen verkostoihin.

Kuluva kansliapäällikön virkakausi päättyy 14. lokakuuta. Ujulan aloitusajankohta tulevassa tehtävässä sovitaan erikseen.

Kansliapäällikkö on Helsingin kaupungin korkein viranhaltija, joka johtaa kaupungin keskushallintoa ja on kaupunginhallituksen alaisuudessa toimivan kaupunginkanslian päällikkö. Kansliapäällikkö toimii myös kaupunginhallituksen, sen jaostojen ja pormestarin esittelijänä, ja on kaupungin neljän toimialajohtajan esihenkilö. Kansliapäälliköllä on keskeinen rooli koko kaupungin johtamisessa yhdessä muun johtoryhmän kanssa.