I Sibelius-lukio lär man sig japansk kulturhistoria i praktiken

I Sibelius-lukio ordnades ett studieavsnitt Japanin kulttuurihistoriaa käytännössä (Japansk kulturhistoria i praktiken) genom att kombinera läroämnena historia och bildkonst. Ikebana är en japansk konstform som bygger på att arrangera blommor och där olika blommor och växter arrangeras i vaser.
Sibelius-lukion opiskelijat tutustuvat ikebanaan.
Bild: Sibelius-lukio

I Sibelius-lukio ordnades ett studieavsnitt Japanin kulttuurihistoriaa käytännössä (Japansk kulturhistoria i praktiken) genom att kombinera läroämnena historia och bildkonst.

Ikebana är en japansk konstform som bygger på att arrangera blommor och där olika blommor och växter arrangeras i vaser.

Under studieavsnittet tillverkar studerande själv höga nageirevaser och låga moribanavaser enligt en gammal tradition. Senare skapar studerandena olika ikebanaarrangemang i vaserna.

Lektor Marjo Mela som också är ikebanalärare handleder studerandena på kursen i enlighet med Sogetsuskolans läror. Läran är mest informell av de officiella ikebanaskolorna. Tillverkningen av vaserna handleds av skolans bildkonstlärare Juulia Jurvanen.

Målet med studieavsnittet är i synnerhet att upprätthålla studerandenas välbefinnande. Dessutom utvecklar kursen studerandenas rumsgestaltning, gestaltning av estetik och kreativitet.

Att bekanta sig med den japanska kulturen gladde studerandena

Studerandena har berömt studieavsnittet. Tredje års studerande Onni berättar att han tycker om att han får utöva hantverkskunskaper.

Också första års studerande Tuuli och Pihla berättar att de tycker om ikebanastudierna.

”Jag tycker att det här har varit intressant. Kursen har kombinerat kulturen och bildkonsten på ett trevligt sätt. Jag har lärt mig mycket”, berättar Tuuli.

”Det var svårt att ställa in stöd i en nageirevas! Å andra sidan är det trevligt hur vi tillverkade vaserna, gjorde glaseringen och allt själva från början”, konstaterar Pihla.

Kulturattaché vid Japans ambassad i Finland Izumi Mochizuki besökte Sibelius-lukio på en lektion under studieavsnittet tillsammans med kultursekreterare Henna Tanskanen.

”Detta är så imponerande! Jag är så glad när jag ser studerandena koncentrera sig så flitigt. Det är fint att man respekterar den japanska kulturen och man njuter av den även här”, berättar Mochizuki och tackar även Marjo Mela.

”Jag uppskattar Melas idé om att ordna kursen – det innebar säkert mycket arbete. När jag hörde att kursen ordnas, förväntade jag att kanske cirka tio studerande deltar i kursen, men hela rummet var fyllt av studerande! Det glädjer mig att se så många studerande här.”

Helsingfors stads projekt för kvaliteten på och tillgången till gymnasieutbildning som finansieras av Utbildningsstyrelsen har understött ordnandet av studieavsnittet Japanin kulttuurihistoriaa käytännössä som överskrider gränserna mellan olika läroämnen.