I huvudstadsregionen skapas innovationer som förändrar världen

Städerna i huvudstadsregionen utvecklar lösningar för dagens stora hållbarhetsutmaningar inom ramen för ett gemensamt innovationsprogram. HEVinnovations är ett gemensamt program för städerna Helsingfors, Esbo och Vanda för att stärka områdets innovationsverksamhet och innovationsnätverk. Till programmet väljer man årligen ut projekt som utvecklar områdets ekosystem, smarta och hållbara stadslösningar samt lärmiljöer och digitala lösningar.
I de projekt som inletts utvecklar man bland annat lösningar för att utnyttja matsvinn, utveckla lärmiljöer och få internationella företag att etablera sig i Finland samt främja hållbar utveckling. Bild: Jussi Hellsten
I de projekt som inletts utvecklar man bland annat lösningar för att utnyttja matsvinn, utveckla lärmiljöer och få internationella företag att etablera sig i Finland samt främja hållbar utveckling. Bild: Jussi Hellsten

Till den första omgången har man valt ut sju projekt som utgör en projektportfölj. Projektportföljen stärker områdets kunskapskluster, utvecklar testmiljöer, innovativ upphandling och affärsverksamheten i företag. De nya projekten presenteras på ett Kickoff-möte den 12 juni 2023.

Projekten i innovationsprogrammet kretsar kring följande teman: 

  • smarta och hållbara stadslösningar, 
  • välfärds- och hälsoteknik, 
  • lärmiljöer och digitala lösningar samt
  • allmän utveckling av ekosystem. 

I de projekt som inletts utvecklar man bland annat lösningar för att utnyttja matsvinn, utveckla lärmiljöer och få internationella företag att etablera sig i Finland samt främja hållbar utveckling. Lösningarna utvecklas i samarbete mellan städerna och företag i huvudstadsregionen. 

”Vårt mål är att utveckla lösningar för de utmaningar man har identifierat i städerna och utveckla affärsverksamheten i företag. De påbörjade projekten är innovativa och beaktar stigande trender, oväntade förändringar och nya tillväxtområden som är svåra att förutse”, säger Kimmo Heinonen, medlem i ledningsgruppen för programmet HEVinnovations och teamchef för Helsingfors stads innovationstjänster.

Nya lösningar för matproduktion och matdistribution

Till programmet HEVinnovations valde man ut bland annat följande projekt:

Food waste ecosystem är ett projekt som skapar möjligheter för företag att bygga och utveckla affärsverksamhet med oätligt matsvinn och livsmedelsavfall. Projektets främsta målgrupp är aktörer inom matindustrin i huvudstadsregionen, i synnerhet sådana som serverar mat, såsom storkök, cateringfirmor, restauranger och andra källor till matsvinn, såsom livsmedelsföretag. Andra målgrupper för projektet är företag som samlar in och delar ut matsvinn i huvudstadsregionen och andra aktörer som utnyttjar ätlig överbliven mat. Även företag inom cirkulär ekonomi som redan har affärsverksamhet baserat på avfall och nya företag som är intresserade av att utnyttja livsmedelsavfall utgör målgrupper. Projektet skapar ett nytt arbetssätt för huvudstadsregionen som gör att matsvinnet minskar och kan utnyttjas mer effektivt än förr.  

Pogrammet Food SystemiCity utvecklar systematiskt hållbara matinnovationer i urban och byggd miljö. I framtiden behövs nya hållbara lösningar för matproduktion, matdistribution och matkonsumtion samt näringsåtervinning. Programmet utvecklar därför ett lokalt matsystem som stöder utvecklingen av innovationer och affärsverksamhet. Som resultat av projektet uppstår team som utvecklar ny hållbar affärsverksamhet och ett gemensamt utbud samt systemiska produkt- och tjänstelösningar som teamen lanserar i kommersiella syften för världsmarknaden.

Huvudstadsregionen ett kunskapskluster i världsklass

Projektet Laskeutuvien yritysten palvelut pääkaupunkiseudulla stöder utländska tillväxtföretag i att etablera sig i huvudstadsregionen. Det är viktigt att företag etablerar sig i huvudstaden eftersom det stärker de redan existerande kunskaperna och kunskapsklustret med nya innovationer. Med det nya arbetssättet som projektet utformar kan internationella tillväxtföretag rikta in sig på lokala innovations- och företagsekosystem som hjälper dem att växa och bedriva effektiv verksamhet i huvudstadsregionen.

”Huvudstadsregionen är ett utmärkt område att växa snabbt eftersom det i vårt tillväxtsamhälle är lätt att lära känna alla nödvändiga aktörer, det finns god tillgång till finansieringsmöjligheter och det tekniska kunnandet är på hög nivå. De här är klara orsaker för de bästa förmågorna att etablera sig i Helsingfors. Helsingfors å sin sida behöver mer internationella tillväxtföretag för att kunna förnya sin kompetens på ett sätt som den globala konkurrensen kräver, och därför önskar vi utländska tillväxtföretag varmt välkomna”, säger Teemu Seppälä, ledare för teamet som koncentrerar sig på att förnya tjänster för utländska startup-företag.

Helsingfors stads näringslivspolitiska mål är att man i staden ska kunna utveckla affärsverksamhet som löser globalt sett betydande problem. Samtidigt vill Helsingfors vara en lockande miljö där man kan testa nya lösningar i en genuin stadsmiljö. Innovationsprojekt i stil med programmet HEVinnovations är en viktig del av det här arbetet. 

Programmet HEVinnovations och dess nya projekt presenteras på programmets Kickoff-möte måndagen den 12 juni 2023 kl. 12–15 på Kulturfabriken Korjaamo i Helsingfors. 

Till mötet har man bjudit in inflytelserika innovationsaktörer, utvecklare och samarbetspartner i området. Medier är välkomna till mötet och också aktörerna inom projektet berättar gärna om sin verksamhet och sina mål.