Pääkaupunkiseudulla syntyy maailmaa muuttavia innovaatioita

Pääkaupunkiseudun kaupungit kehittävät ratkaisuja tämän päivän suuriin kestävyyshaasteisiin yhteisellä innovaatio-ohjelmalla. HEVinnovations on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteinen ohjelma, joka vahvistaa alueen innovaatiotoimintaa ja -verkostoja. Ohjelmaan valitaan vuosittain hankkeita, jotka kehittävät alueen ekosysteemejä, älykkäitä ja kestäviä kaupunkiratkaisuja sekä oppimisympäristöjä ja digitaalisia ratkaisuja.
HEVinnovations-ohjelman hankkeissa kehitetään ratkaisuja muun muassa hävikkiruuan hyödyntämiseen, oppimisympäristöjen kehittämiseen, kansainvälisten yritysten Suomeen sijoittumiseen sekä kestävään kehitykseen liittyen.  Kuva: Jussi Hellsten
HEVinnovations-ohjelman hankkeissa kehitetään ratkaisuja muun muassa hävikkiruuan hyödyntämiseen, oppimisympäristöjen kehittämiseen, kansainvälisten yritysten Suomeen sijoittumiseen sekä kestävään kehitykseen liittyen. Kuva: Jussi Hellsten

Ensimmäisellä kierroksella mukaan on valittu seitsemän hanketta, joista muodostuva hankeportfolio vahvistaa alueen osaamiskeskittymiä, kehittää kokeiluympäristöjä ja innovatiivisia hankintoja sekä yritysten liiketoimintaa. Uudet hankkeet esitellään Kickoff-tilaisuudessa 12.6.2023.

Innovaatio-ohjelmassa hankkeet kytkeytyvät seuraavien teemojen ympärille: 

  • älykkäät ja kestävät kaupunkiratkaisut, 
  • hyvinvointi- ja terveysteknologia, 
  • oppimisympäristöt ja digitaaliset ratkaisut sekä
  • yleinen ekosysteemien kehittäminen. 

Käynnistyneissä hankkeissa kehitetään ratkaisuja muun muassa hävikkiruuan hyödyntämiseen, oppimisympäristöjen kehittämiseen, kansainvälisten yritysten Suomeen sijoittumiseen sekä kestävään kehitykseen liittyen. Ratkaisuja kehitetään yhteistyössä pääkaupunkiseudun kaupunkien ja yritysten kanssa. 

– Tavoitteenamme on kehittää ratkaisuja, jotka vastaavat kaupungeissa tunnistettuihin haasteisiin ja kehittävät yritysten liiketoimintaa. Aloittaneet hankkeet ovat innovatiivisia ja niissä reagoidaan nouseviin trendeihin, yllättäviin muutoksiin sekä vaikeammin ennakoitaviin uusiin kasvualoihin, kertoo HEVi-ohjelman johtoryhmän jäsen ja Helsingin kaupungin innovaatiopalveluiden tiimipäällikkö Kimmo Heinonen.

Uudenlaisia ratkaisuja ruuan tuotantoon ja jakeluun

HEVinnovations-ohjelmaan valittiin mukaan muun muassa seuraavia hankkeita:

Food waste ecosystem on hanke, joka luo yrityksille mahdollisuuksia rakentaa ja kehittää liiketoimintaa syömäkelvottomasta hävikistä ja elintarvikejätteestä. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä on ruoka-alan toimijat pääkaupunkiseudulla; erityisesti ravitsemispalvelut kuten laitoskeittiöt, ateriapalvelut ja ravintolat sekä muut hävikkiruoan lähteet kuten elintarvikeyritykset. Hankkeen muita kohderyhmiä ovat hävikkiruoan kerääjät ja jakajat pääkaupunkiseudulla sekä muut syömäkelpoista ylijäämäruokaa hyödyntävät tahot. Lisäksi kohderyhmiä ovat kiertotalouden yritykset, jotka jo nyt tuottavat jätteestä liiketoimintaa sekä uudet elintarvikejätteen hyödyntämisestä kiinnostuneet yritykset. Hanke luo pääkaupunkiseudulle uudenlaisen toimintatavan, jonka myötä ruokahävikki vähenee ja sitä pystytään hyödyntämään aiempaa tehokkaammin. 
 
Food SystemiCity -ohjelma, joka kehittää systeemisesti kestäviä ruokainnovaatioita urbaanissa ja rakennetussa ympäristössä. Ruuan tuotantoon, jakeluun, kuluttamiseen ja ravinteiden kierrätykseen liittyen tarvitaan tulevaisuudessa uudenlaisia kestäviä ratkaisuita. Ohjelma kehittääkin innovaatioiden ja liiketoiminnan kehitystä tukevan alueellisen ruokajärjestelmän. Hankkeen tuloksena syntyy uutta kestävää liiketoimintaa ja yhteistarjontaa kehittäviä tiimejä sekä niiden kaupallistamia systeemisiä tuote- ja palveluratkaisuja maailman markkinoille.

Pääkaupunkiseudusta maailmanluokan osaamiskeskittymä

Laskeutuvien yritysten palvelut pääkaupunkiseudulla -hanke tukee ulkomaisten kasvuyritysten sijoittumista sekä asettumista pääkaupunkiseudulle. Yritysten asettuminen pääkaupunkiseudulle on tärkeää, koska se vahvistaa jo olemassa olevaa osaamista sekä osaamiskeskittymiä uusilla innovaatioilla. Hankkeessa muodostuvan uudenlaisen toimintatavan avulla kansainväliset kasvuyritykset voivat kiinnittyä paikalliseen innovaatio- ja yritysekosysteemiin, joka auttaa niitä kasvamaan ja toimimaan pääkaupunkiseudulla tehokkaasti. 

– Pääkaupunkiseutu on erinomainen paikka kasvaa nopeasti, koska kasvuyhteisössämme on helppo tutustua kaikkiin tarvittaviin toimijoihin, rahoitusmahdollisuuksia on hyvin saatavilla ja teknologiaosaaminen on korkeatasoista. Nämä ovat selkeitä syitä parhaille osaajille sijoittua Helsinkiin. Helsinki puolestaan tarvitsee yhä enemmän kansainvälisiä kasvuyrityksiä kyetäkseen uudistamaan osaamista globaalin kilpailun edellyttämällä tavalla ja siksi toivotamme ulkomaiset kasvuyritykset lämpimästä tervetulleiksi, kertoo ulkomailta tulevien startup-yritysten palveluiden uudistamiseen keskittyneen tiimin vetäjä Teemu Seppälä.

Helsingin kaupungin elinkeinopoliittisena tavoitteena on, että kaupungissa voidaan kehittää globaalisti merkityksellisiä ongelmia ratkaisevaa liiketoimintaa. Samalla Helsinki haluaa olla houkutteleva ympäristö, jossa voidaan testata uusia ratkaisuja aidossa kaupunkiympäristössä. HEVinnovations-ohjelman kaltaiset innovaatio-ohjelmat ovat tärkeä osa tätä työtä. 

HEVi-ohjelma ja sen uudet hankkeet esitellään ohjelman Kickoff -tilaisuudessa maanantaina 12.6.2023 klo 12.00–15.00 Kulttuuritehdas Korjaamolla Helsingissä. 

Tilaisuuteen on kutsuttu alueella vaikuttavia innovaatiotoimijoita, kehittäjiä sekä yhteistyökumppaneita. Media on tervetullut paikalle ja myös hankkeiden tekijät kertovat tilaisuudessa mielellään toiminnastaan ja tavoitteistaan.