I daghemmet Hopealaakso är matfostran en gemensam sak

I daghemmet Hopealaakso vill man satsa på matfostran eftersom man anser den en viktig del av barnets välbefinnande. Matfostran innebär att man dagligen bemöter barn i vardagen och lär sig tillsammans.
Lapsen käsi ja leivoksia.

– Vi talar om mat positivt, undrar och undersöker den tillsammans med barnen genom glädje, berättar vice föreståndare för daghemmet Hopealaakso Päivi Toivonen, lärare inom småbarnspedagogik Vilma Kivinen och barnskötare inom småbarnspedagogik Minna Gustaffson.

 
Hela daghemspersonalen har förbundit sig till medveten matfostran och är motiverad att utveckla den. Man bekantar sig med mat till exempel genom att arbeta med sinnena, genom matberedning och att lära sig om olika matkulturer och matens ursprung. 

– Daghemmets måltidstjänster tillhandahåller oss bland annat de ingredienser som vi behöver för att kunna ordna matfostran. I serveringslinjerna finns ofta säsongens grönsaker som vi undersöker och också skär tillsammans, berättar personalen.
 

 

Positiv upplevelse och minskning av matsvinn som mål

 

För måltider har man tillsammans kommit överens om regler som alla följer. Likaså utnyttjar man bilder som illustrerar måltider och måltidsrummet så att måltiderna skulle vara så tydliga som möjligt för barnen och bidra till att barnen lyckas och är självständiga.

Daghemmet har även en skogsgrupp som äter måltider i skogen. Där ordnar man matfostran på samma sätt.

Daghemmet samarbetar mycket med köket vad gäller matfostran, de ger tips och råd om hur man kan bidra till utvecklingen av ett positivt förhållande till maten. Måltidstjänsterna tar också hand om att serveringslinjerna dukas upp fint varje dag.  

–Lockande och snygg framdukning av maten förstärker positiva upplevelser. Vi har också bakat tillsammans med barnen, till exempel senast på mor- och farföräldrarnas dag, då barnen får bekanta sig med olika ingredienser, berättar ansvariga för måltidstjänsterna i daghemmet Hopealaakso Säde Hess från Palvelukeskus Helsinki. 

Även minskning av matsvinn ingår i matfostran i Hopealaakso, och det är också daghemmets gemensamma mål. Ett konkret sätt att minska matsvinnet i daghemmet är att en vuxen är närvarande och stöder barnets val när barnet tar mat på tallriken. 

Dessutom kan man utnyttja de ingredienser som blivit över när man bakar, vilket hjälper att minska matsvinnet. 

– Vi har bland annat bakat pajer av de äpplen och blåbär som vi plockat tillsammans. Ibland bakar vi semlor av den morgongröt som blivit över för lunch eller mellanmål. Nu ser vi fram emot att vi på våren kan odla egna grönsaker i de odlingslådor som föräldraföreningen finansierat, säger vice föreståndare för daghemmet Päivi Toivonen glatt.