Helsinki Design Week börjar – festivalen presenterar betydelsen av bra design och arkitektur för staden

Nordens största design- och arkitekturfestival breder ut sig runt om i Helsingfors den 8–17 september. På programmet finns intressanta evenemang för design- och arkitekturvänner, från Barnens designvecka till Design Diplomacy-diskussioner och arkitekturrundor. Under festivalen lyfter Helsingfors stad fram vilken betydelse designen har för en fungerande vardag och trivsam stadsmiljö, samt belönar design som utmärkt sig.
Deltagare i Helsinki Design Weeks barn- och ungdomsverkstad 2022.
Under Helsinki Design Week får stadsborna delta i olika design och arkitektur evenemang. Bild: Aleksi Poutanen, Helsinki Design Week

– Helsingfors Design Week hör oskiljaktigt till hösten i Helsingfors. Under en dryg vecka samlas branschens bästa experter från Finland och olika håll i världen i många olika evenemang och stadsborna får bekanta sig med sin hemstads design och arkitektur runt om i Helsingfors, säger Helsingfors stads designchef Hanna Harris

– Som huvudsamarbetspartner för festivalen vill vi visa hur bra design och arkitektur skapar en jämlik och fungerande vardag för var och en av oss. Metoder inom designen används både för att utveckla den byggda miljön och även för att förnya tjänster och stadsorganisationen på ett användarorienterat sätt.

Helsingfors Design Award belönar en aktör inom designfostran

I år lyfter Helsinki Design Week och Helsingfors stad fram arkitektur- och designfostran med det gemensamma Helsinki Design Award. Arkitektur- och designfostran är kreativ problemlösning som överskrider läroämnesgränserna och förser eleverna med redskap att tänka modigt och hitta nya, kreativa sätt att betrakta omgivningen och att möta framtida utmaningar.

Helsingfors har systematiskt strävat efter att stärka arkitektur- och designfostran i skolornas läroplaner och erbjudit lärarna utbildning i att använda metoder inom designen. Årets Helsinki Design Award belönar en person eller aktör i Helsingfors som främjat designfostran eller ökat kännedomen om branschen. 

Vinnaren av Helsinki Design Award offentliggörs som en del av invigningen av Helsinki Design Weeks huvudutställning den 12 september. Vi hör även vinnarens tankar den 15 september i Helsinki Design Weeks program Weekly Talks.

Läs mer om designfostran på design.hel.fi -sidan (Länk leder till extern tjänst).
Mer information om programmet Weekly Talks (på finska) på Helsinki Design Week -webbsidan. (Länk leder till extern tjänst) 

Barnens designvecka ger en röst åt stadens minsta invånare

Barnens designvecka, som är en väsentlig del av Helsinki Design Weeks program, firar i år Föreningen för designfostran i Finland SuoMu:s 10 års jubileum. Höjdpunkten i Barnens designvecka är en barndemonstration, vars skyltar görs i verkstäder i Kabelfabriken den 9–10 september. Vi för skyltarna till Docksskvären i Rödbergen där de är en stadsinstallation under tiden 11–17 september. 

Mer information om Barnens designvecka och demonstration (på finska) på Helsinki Design Week -webbsidan. (Länk leder till extern tjänst)

Barnens och de ungas tankar hörs också i föreställningarna PechaKucha. Helsinki Design Week bjuder in skolelever att delta i festivalen genom att planera och ordna föreställningarna PechaKucha med valfritt tema som en del av Helsingfors stads femteklassisters kulturstig.

Mer information om PechaKucha och material för skolor (på finska) på Helsinki Design Week -webbsidan.  (Länk leder till extern tjänst)

Kom till Speldagen i Mellungsby och prova spel och rum som barn och unga har planerat

I Mellungsby har vi under sommaren gjort spel och vistelserum tillsammans med barn och unga. Du kan bekanta dig med spelen och vistelserummen på Speldagen som ordnas under Helsinki Design Week den 16 september. 

Bakom spelen och vistelserummen i Mellungsby ligger Forum Virium Helsinkis och Helsingfors stads gemensamma projekt Smart stad. Med hjälp av spelen och vistelserummen har vi letat efter nya sätt att inspirera barn och unga att använda staden på ett mångsidigt sätt för att leka, röra sig och umgås. Spelen och vistelserummen har genomförts i samarbete med fyra företag: RaivioBumann, Parkly, Creaamo, FlyAr. Rummen och spelen finns på Mellungsbackaplatsen och utanför Gårdsbacka bibliotek. 

Försöken som riktar sig till barn och unga i projektet Smart stad är en del av samarbetet inom UNICEFs Barnvänlig kommun.

Mer information om Speldagen (på finska) på Helsinki Design Week -webbsidan.  (Länk leder till extern tjänst)

Hur används designen i utvecklingen av stadens tjänster? 

Vi diskuterar Helsingfors stads designberättelse och designverksamhetens utveckling i ett nätverksevenemang som ordnas den 15 september. Designtänkande och tjänstedesign påverkar många av stadens tjänster, funktioner och fysiska lokaler. I staden arbetar ett växande antal designexperter inom alla sektorer. Helsingfors är också en aktiv i gemenskapen Julkis-muotoilijat som samlar designer och designinriktade anställda från hela den offentliga förvaltningen. 

På Stadshusets Evenemangstorg får vi höra erfarenheter och berättelser om hur vi kan använda design och vi lär oss på ett praktiskt sätt om genom metoden designberättelse (design narrative). Evenemanget ordnas som en del av stadens nätverksevenemang för designgemenskapen som samlas året runt och det riktar sig till sig i synnerhet till stadens anställda och medlemmar i gemenskapen Julkis-muotoilijat, men alla som är intresserade av tjänstedesign inom den offentliga förvaltningen är välkomna att delta.

Mer information och anmälan till evenemanget Helsingfors stads designberättelse (på finska) finns här (Länk leder till extern tjänst). Evenemanget hölls på finska och engelska. 

Nya idéer för att utveckla Helsingfors centrum genom en studenttävling

Vi söker nya idéer för framtiden i Helsingfors stadskärna även genom en studenttävling som inleds den 13 september. Målet med tävlingen, som ordnas av Helsingfors stad, Helsingfors universitet, Aalto-universitetet och Helsingfors handelskammare, är att producera fräscha och genomförbara idéer för att öka livligheten och dragningskraften i Helsingfors stadskärna samt stärka dess särprägel.

Tävlingsprogrammet publiceras den 13 september. Tävlingsresultaten publiceras i början av 2024. 

Läs mer om tävlingen i nyheten som publicerades den 5 juni 2023.

Bekanta dig med hela programmet för Helsinki Design Weeks (på finska) på Helsinki Design Weeks webbplats. (Länk leder till extern tjänst)

Helsinki Design Week ordnas den 8–17 september 2023. Helsingfors stad är Helsingfors Design Weeks huvudsakliga samarbetspartner.