Helsingin aikuislukio är nu Konepajan lukio ja aikuislukio

Konepajan lukio ligger intill Maskinverkstadskvarterets bostadsområde och kulturtjänster, i Vallgård i Helsingfors. Genom att grunda ett nytt gymnasium säkerställer Helsingfors stad att gymnasiernas studieplatser räcker till för att svara på den ständigt ökande efterfrågan. Det går att ansöka till Konepajan lukio för första gången i den gemensamma ansökan våren 2024. 
Konepajan lukion rehtori Katri Hyrsky.
Bild: Tuomas Hakkarainen

Konepajan lukios specialinriktning är arbetslivsfärdigheter och nätverk. Studierna genomförs delvis i privata och frivilliga organisationer, vars verksamhet första årets studerande deltar i veckovis under terminen. Läroanstaltens samarbetsparter säkerställs under den termin som nu inleds, men inkluderar både forskningsinstitut, företag inom flera olika branscher och frivilligorganisationer.  

Rektor vid Konepajan lukio Katri Hyrsky tror att de unga kommer att inspireras av det nya konceptet.
- Jag hoppas och önskar att de unga via verksamheten och sina expertroller kommer att hitta en inre motivation för studierna och för att hitta sin egen karriärväg.
 
Då gymnasiets verksamhet inleds deltar första årets studerande i de projekt som läroanstalten och dess samarbetsparter arrangerar. Exempelvis genomförs i samarbetsparternas utrymmen marknadsundersökning, konstkritik, mätningar, forskningsarbete och uppföljningsrapporter som ämneslärarna och samarbetsparterna har planerat. Med hjälp av projekt och uppdrag kan de unga fördjupa och tillämpa de saker de har lärt sig på gymnasiekurserna. 

- I Konepajan lukio lär vi oss viktiga grupparbetsfärdigheter. När de unga deltar i en samarbetsparts verksamhet, får de alltid stöd och trygghet av sin egen smågrupp och den lärare som handleder lärandet. Alldeles säkert vill de unga lära sig kunskaper som förbereder dem inför arbetslivet, exempelvis teamarbete, kommunikation, problemlösning och projekthantering. Jag tror också att de unga uppskattar möjligheterna att skapa kontakter till sakkunniga inom olika områden och andra studerande, vilket kan hjälpa dem med sin framtida karriärväg. Allt detta gör vi med genuin inspiration i Konepajan lukio, konstaterar Katri Hyrsky.

De första 200 studerandena vid Konepajan lukio inleder sin gymnasieväg i augusti 2024. Läroanstalten som tidigare gick under namnet Helsingin aikuislukio erbjuder även i fortsättningen vuxengymnasietjänster för helsingforsare och icke-ortsbor. Dessa tjänster omfattar bland annat gymnasieutbildning för vuxna, yrkesgymnasium, grundutbildning för vuxna och undervisning i finska för invandrare.