Helsingfors utvecklar verksamheten i grundskolorna med hjälp av en kundenkät

Enkäten, som kartlägger elevers och vårdnadshavares kundupplevelse, har som teman lärande, samarbete, välmående och lärmiljöer. Enkätens svarstid är 5.2.–5.3.2024.
Lauttasaaren ala-asteen oppilaita opiskelemassa. Bild: Jefunne Gimpel
Lauttasaaren ala-asteen oppilaita opiskelemassa. Bild: Jefunne Gimpel

Elevernas och deras vårdnadshavares respons är viktig för staden utvecklar skolornas verksamhet utifrån den. I år är målgruppen för den grundläggande utbildningens kundenkät eleverna i årskurserna 1, 5 och 8 i stadens svenska och finska grundskolor samt deras vårdnadshavare.

Det är viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten och ger respons på vår service. Att svara på enkäten är ett ypperligt tillfälle att påverka och att delta i den kontinuerliga utvecklingen av fostran och utbildningen i Helsingfors. Teman för årets enkät är lärande och stöd, samarbetet mellan hem och skola, elevens välmående, lärmiljön, eftermiddagsverksamhet och total nöjdhet.

Skolorna skickar ett Wilma-meddelande med en länk till enkäten till vårdnadshavarna. Om en vårdnadshavare har fler än ett barn i nämnda årskurser, ombes hen att svara på enkäten separat för vart barn. Vårdnadshavarna kan svara på enkäten på svenska, finska, engelska, ryska, estniska eller arabiska. Eleverna svarar på enkäten på svenska eller finska på en lektion. Det tar cirka 10 minuter att svara och man kan använda en dator, smarttelefon eller pekdator för ändamålet. Svaren behandlas konfidentiellt och det är inte möjligt att särskilja en enskild elevs eller vårdnadshavares svar i helheten.

Enkäten utförs av fostrans- och utbildningssektorn vid Helsingfors stad. Respons om enkäten och förfrågningar kan skickas per e-post till adressen kasko.asiakaskokemuskysely@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).