Puotilanrannan saarelle etsitään toteuttajaa

Helsingin kaupunki etsii kumppania Puotilanrantaan rakennettavan saaren kehittämiseen ja toteuttamiseen. Nykyisen Puotilan venesataman alueelle, lähelle Itäkeskuksen palveluja, suunnitellaan uutta naapurustoa noin 2 700 asukkaalle. Yksi alueen kortteleista tullaan toteuttamaan saarena, jonka suunnittelua ja toteutusta kilpailu koskee. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Puotilanrannan saarikilpailua kokouksessaan 6.6.2023.
Saaren suunnittelualue sijaitsee Puotilanrannan tulevan asuinalueen itäosassa, lähellä Vuosaaren siltaa. Havainnekuva. Kuva: Voima Graphics oy
Saaren suunnittelualue sijaitsee Puotilanrannan tulevan asuinalueen itäosassa, lähellä Vuosaaren siltaa. Havainnekuva. Kuva: Voima Graphics oy

Kilpailun tarkoituksena on löytää saarelle kaupunkitilallisesti, arkkitehtonisesti ja maisemallisesti korkeatasoinen ratkaisu ja sille toteuttaja. Tavoitteena on innovatiivinen, laadukas ja vetovoimainen saari asumiselle, joka on omiaan kasvattamaan Itä-Helsingin vetovoimaa. Kortteliin tavoitellaan noin 35 000 k-m² asuinrakennusoikeutta ja liiketilaa vähintään 700 k-m².    

Kilpailun suunnittelualue on tällä hetkellä pääosin vesialuetta, jolla sijaitsee venesataman laitureita. Saari tulee kytkeytymään Puotilanrannan mantereeseen kahdella sillalla, joiden suunnittelu on osa kilpailutehtävää. Kilpailun lähtökohtana on, että saareen suunnitellaan laadukas julkinen rantareitti sekä kaikille avoin vetovoimainen vierailukohde, kuten ravintola.   

Uusi saari sovitettava Vartiokylälahden maisemaan 

Lähtökohdat kilpailulle ovat ainutlaatuiset: asuinhanke, jossa meri on läsnä kaikilla sivuilla. Saaren sijainti Vartiokylänlahden kaupunkikuvassa on keskeinen, ja se tulee näkymään sekä Vuosaaren sillalta että Puotilanrannan uuden rantapuiston suunnalta. Kilpailussa nähdään tärkeänä, että uusi rakennettu ympäristö sopii osaksi Puotilanrannan tulevaa kaupunkikuvaa ja Vartiokylänlahden vehreää maisemaa. 

Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, millaisia vaikutuksia suunnitelmilla on Vartiokylänlahden vedenalaiseen luontoon. Merenpohjan kunto vaihtelee lahden alueella ja on heikoin venesataman kohdalla. Saaren rakentamisen vaikutukset mm. alueen kaloihin, veden virtauksiin ja Vartiokylänlahden pohjukkaan arvioidaan Puotilanrannan kaavaehdotuksen yhteydessä.  

Kilpailuehdotukset jätettävä arvioitavaksi joulukuussa 2023 

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Puotilanrannan saarikilpailua kokouksessaan 6. kesäkuuta. Kilpailu käynnistyy lautakunnan hyväksyttyä kilpailun järjestämisen. Kilpailuehdotukset on jätettävä arvioitavaksi viimeistään 15.12.2023 klo 12 mennessä. Kaupunki käy keväällä 2024 neuvotteluja parhaiten kilpailun arviointikriteerit täyttäneiden ehdotusten jättäjien kanssa.  Kilpailun voittaja selviää keväällä 2024, jonka jälkeen suunnittelualue varataan voittajalle noin kahdeksi vuodeksi. Varauksen aikana selvitetään muun muassa hankkeen toteutumisen edellytyksiä.